Professors

David Deterding

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Rommel Curaming

Debbie Ho

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Meredian Alam

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

Research Assistants

Diotima Chattoraj

 

Profesor Madya Ampuan Dr Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah


Room(s) 2.80
Phone Ext 1490
E-Mail brahim.tengah@ubd.edu.bn
Website Google Scholar

Kelulusan

Bidang Pengkhususan

Pengalaman

Pernah menjadi guru sekolah Menengah dan merupakan seorang yang aktif dalam penulisan novel dan cerpen. Beliau pernah membentangkan kertas kerja pada beberapa seminar, pertemuan dan dialog sastera di dalam dan di luar Negara.

 

Beliau pernah menjawat kerusi Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Di samping itu, beliau menjadi Ahli Jawatankuasa Majlis Asia Tenggara (MASTERA) dan Ahli Jawatankuasa Penerangan dan Kebudayaan ASEAN (ASEAN-COCI).

Aktiviti Penyelididan Luar Negeri

Aktiviti Penyelididan Di Dalam Negeri

Membentangkan Kertas Kerja Luar Negeri (Serantau dan Antarabangsa)

Membentangkan Kertas Kerja dalam negeri

Pembimbing Bengkel Dalam Negeri

Memberi Kuliah / Ceramah Luar Kampus

Membentangkan Ulasan Buku

2001. Buku Cerocok Budaya Brunei dan Lanang Beladu Lanang Karya Dr Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid. 2 Julai 2001.

2011. Kata Pengantar buku puisi Melayu islam Beraja: Mahkota Negara karya Adi Rumi terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei, 2011.

2012. Kata Pengantar Antologi Antologi Pelayaran 50 Tahun Asterawani: Satu Kesan Sekilas. 3 Jun 2012

2013. Buku Perintah Qanun Jenayah Syari’ah: “Neraca Allah” oleh Adi Rumi Brunei, Terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei, 8 Januari 2013.

Penerbitan (Publications)

BUKU AKEDAMIK

1997. Tema dan Plot Cerpen-Cerpen Pra-Pelarian Muslim Burmat. DBP Brunei Darussalam. (page : i-xxiii, 1-102)

2001. Sastera Brunei Darussalam Sebagai Entiti Sastera Nusantara. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (page : i-v, 1-89)

2004. Hikayat Awang Kamaruddin: Analisis dan Contoh Soalan Peperiksaan Bersama Jawapan. DBP Brunei. 2004 (page: i-x, 1-85)

2005. Syair Rajang: Penyelenggaraan dan Kajian Teks. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. 2005 (page: i-xxi, 1-406)

2006. Syair Rajang Manuskrip D, Universiti Brunei Darussalam Sempena Ulangtahun UBD ke-20 tahun, 2006 (page; i-iv, 1-70)

2009. Fungsi Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2006 (page: i-x, 1-98), Cetakan kedua.

2010. Kesusasteraan Brunei Tradisional: Pembicaraan Genre dan Tema. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. (page: i-ix, 1-213 )

2011. Pembicaraan Sastera dan Budaya. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei (page i-ix, 1-136)

2016. Muda Omar Ali Saifuddien: Pembicaraan Tokoh dan Resepsi. (Penyelengara) Terbitan Jabatan Pusat Sejarah (591 pages)

BUKU AKADEMIK BERSAMA PENULIS LAIN (BOOK CHAPTERS)

1997. Panorama Sastera Nusantara. Balai Pustaka. Jakarta. (page 303-316)

2001. Sastera Indonesia dan Masalah Plurisme Budaya, Universitas Sumatera Utara Press, Medan. (page 1-11)

2005. Dalam Kenangan: Essays In Memory of Vice Chancellor UBD 1999-2002. Universiti Brunei Darussalam. (page 59-68)

2006. Brunei Darussalam: Kumpulan Esei Sempenan Sambutan Ulang Tahun Ke-20 Penubuhan Universiti Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam, Brunei. (page 39-52)

2006. Manuskrip Melayu: Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa. Arkib Negara Malaysia. (page 139-149)

2007. Pendidikan & Pensejarahan Nasional Sentrik Konteks Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Historia Utama Press, Jurusam Pendidikan Sejarah FPIPS, Bandung Indonesia.(page 229-242)

2007. Inti Sari Karya Klasik, Jilid 1, Dewan Bahasa dan Pusaka Kuala Lumpur.

2008. Inti Sari Karya Klasik, Jilid 2, Dewan Bahasa dan Pusaka Kuala Lumpur. (533-539 halaman)

2010. Tinta Di Dada Naskhah: Melakar Jasa dato Dr Abu Hassan Sham. Hashim Ismail. Universiti Malaya. (page 386-404)

2013. Mengharungi Laut Sastera : Esei Penghargaan Kepada Profesor Emeritus V.I.Braginsky, esei : Sastera Brunei Tradisional : Cinta, Dendam dan Berahi dalam Syair Rajang. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. (page 687)

2014. Cetusan Minda Sarjana: Sastera dan Budaya (editor), Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.(178 pages)

2014.Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien Tokoh Adat Istiadat Brunei Sepanjang Zaman, bersama penulis Prof Madya Dr Haji Asbol, Dr Muhammad Adi bin Muhammad Malayoung dan Dr Yusof bin Awang Damit, Diterbitkan olh Jabatan Perdana Menteri. (258 pages)

2014. Evolusi dan Transformasi Kecemerlangan Pendidikan Negara Brunei Darussalam 1914-2014, bersama penulis Dr Yusof bin Awang Damit dan Prof Madya Dr Haji Asbol diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. (259 halaman)

2014.Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Muda Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waadien, Jilid I. Akademi Pengajian Brunei dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (300 pages)

2014.Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Muda Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waadien, Jilid II. Akademi Pengajian Brunei dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (300 pages)

2016.“Tema Novel-Novel Brunei Darussalam Selepas Merdeka” dlm Brunei Merdeka Kumpulan Artikel Sempena Memperingati Sambutan 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Editor Prof Madya Dr Haji Awg Asbol bin Hji Mail, Dr Haji Awang Mohd Yusop bin Haji Awang Damit dan Awang Haji Rosli bin Haji Ampal, Yayasan Sultan Bolkiah. (page 261-278)

2016. Pertuturan 1-IV Analisis Tema dan Fungsi, Terbitan Jabatan Muzium-Muzium Brunei (200 pages)

BUKU KREATIF

1990. Mangsa. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.

1993. Pamor. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

1997. Sumbangsih Seni. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

2004. Jalan Bengkok Ke Rumah. (Antologi Cerpen) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

2009. Dari Raungan Katak ke Globalisasi (Antologi Puisi). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.

2016. Jungle King Sebuah Novel. Terbitan DBP Brunei.

BUKU KREATIF BERSAMA PENULIS LAIN

1989. Bunga Rampai Sastera Melayu Brunei. (Buku) Terbitan DBP Kuala Lumpur.

1992. Pergelutan. (Antologi Cerpen) Terbitan DBP Brunei.

1992. Memburu Pelangi. (Antologi Sajak) Terbitan DBP Brunei.

1995. Apabila Sungai Mengalir (When The River Flows). Terbitan DBP Brunei.

2004. Kembara Merdeka Dua Dekad Meniti Usia (Antologi Puisi) Terbitan DBP Brunei.

2005. Episod Tsunami; Peringatan Ilahi (Sebuah Iktibar dan Pengajaran), Terbitan DBP Brunei.

2009. Astaka Khusyuk Tawaduk (Antologi Cerpen), Terbitan DBP Brunei. (page 165-166)

2014. Cahaya Terus Bersinar. Terbitan Program Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial.

ARTIKAL REFERED JOURNAL

2000. Teori Sastera Islam Daripada Perspekktif Brunei Darussalam. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal. Januari-Dis 2000 (page 1-11)

2015. Silsilah Raja-Raja Brunei The Brunei Sultanate and its Relationship with other countries, dalam Brunei- History, Islam, Society and Contemporary Issues, edited by Ooi Keat Gin, terbitan Routledge London. (pages 45-61)

2015. ‘Brunei c.1900 – Syair Baginda dan 1983- Syair Keberangkatan Sultan Muhammad Jamalul Alam’ di “A Jawi Sources Book for The Study of Malay Palaeography and Orthography” editor Annabel Teh Gallop, dalam Special issue of Indonesian and the Malay World Journal, vol 43 (125).

ARTIKAL NON-REFERED

1990. Pengiran Shahbandar Mohd Salleh Sebagai Jolokan Bapa Kesusasteraan Melayu Brunei. Pelita Brunei, 24hb Jun 1990

1990. Tema dan Persoalan Puncak Pertama. Bahana. Jun 1990.

1993. Seni Sastera. Bahana. Jun 1993.

1994. Syair Rajang Sebagai Satu Genre Puisi Melayu Brunei: Satu Telahan Awal. Bahana, Jun 1994.

1994. Warkah Bahasa: Gaya Penulisan. Bahana. September 1994.

1994. Air Biru Ombak Biru: Satu Penilaian Awal. Bahana. November 1994.

1994. Tema dan Gaya Dua Novel Empangan (satu kesan sekilas). Bahana. Disember 1994.

1995. Bersama Budi Darma: Fungsi dan Penilaian Karya Sastera. Bahana. September 1995.

1995. Asal Usul dan Pekembangan Syair Rajang. Jurnal Pangsura. Bil 1 Jil.1 Julai-Disember 1995

1999. Syair Asli Rajang Hari Karya Muda Omar Ali Saifuddien: Satu Analisis Intertekstualiti. Jurnal Pangsura. Julai Disember, 1999.

2001. Cara Mengkaji, Menghayati dan Mendekati Teks Prosa dengan Mudah, Menarik dan Berkesan Peringkat Sekolah-Sekolah Menengah. Bahana, Mac-April 2001

2001. Orang Asing Diterima Sebagai Sastera Islam?. Bahana. Mei- Jun 2001.

2001. Mencari Makna Janji Gintamini. Jurnal Pangsura. Julai-Disember 2001 (page 20-32)

2002. Resensi Buku Cerocok Budaya Brunei dan Lanang Beladu Lanang Karya Dr Haji Hashim bin Haji Abd.Hamid. Bahana. September-Oktober 2002.

2002. Peranan manuskrip Melayu Dalam Memantapkan Kebudayaan Bangsa. Beriga. Oktober- Disember 2002.

2002. Imej Cina Dalam Teks-Teks Brunei Tradisional. Jurnal Pangsura. Julai-Disember 2002. (page 27- 35)

2005. Masalah Kemasyaratan Dalam Cerpen-Cerpen Brunei. Bahana. Januari 2005

2005. Bersepadu Memperkasa Mandiri Bangsa. Bahana. Febuari 2005

2006. Pembicaraan Tema Dua Buah Cerpen Karya Ajib Rosidi dan Arena Wati, Jurnal Pangsura, Januari-Jun 2006. (page 5- 15)

2010. Manuskrip Syair Awang Semaun: Kajian dan Manfaaatnya kepada Orang Brunei. Journal Darussalam. Bil.10 Tahun 2010 (page 73-83)

2014. Syair Al-Kisah Mukah: Hubungan Mukah dengan Brunei. Journal Darussalam. Bil.14, 2014

Tugas / Khidmat Kepada Universiti (Duty / Service to the University)

MEMANGKU PENOLONG NAIB CANSELOR
DEKAN HAL EHWAL PELAJAR
DEKAN FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
PENGARAH AKADEMI PANGAJIAN BRUNEI
MEMANGKU DEKAN

Fakulti Sastera dan Sains Sosial

 

Lepasan Ijazah dan Penyelidikan

TIMBALAN DEKAN FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
MEMANGKU KETUA JABATAN

Jabatan Kesusasteraan Melayu

 

Jabatan Geografi

MEMANGKU PENYELERAS ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI
KETUA PROGRAM KESUSASTERAAN MELAYU
AHLI MAJLIS UNIVERSITI
AHLI SENAT UNIVERSITI
PENGERUSI BERBAGAI JAWATANKUASA DI UBD
AHLI BERBAGAI JAWATANKUASA DI UBD

Tugas di Luar Universiti / Khidmmat Masarakat (Duty Outside University / Community Service)

MAJLIS TERTINGGI MELAYU ISLAM BERAJA (MTMIB)
AHLI JAWATANKUASA PENCALONAN DAN PENIMBANG TOKOH ADAT ISTIADAT DAN JASAWAN ADAT ISTIADAT
PERUNDINGAN MUKIM GADONG A
JAWATANKUASA TAHMIR MASJID KG TUNGKU, TUNGKU
PENGERUSI/TIMBALAN PENGERUSI BERBAGAI JAWATANKUASA
AHLI BERBAGAI JAWATANKUASA

Di Kementerian Pendidikan

 

Di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Di Pejabat Mufti (Majlis Ilmu)

PENGERUSI SESI SEMINAR/PENGERUSI KEGIATAN
KEGIATAN NGO

Pencapaian/Pengiktirafan (Achievement/Recognition)

Pingat

 

Anugerah

 

Hadiah Buku

 

Memenangi Berbagai Peraduan Penulisan Kreatif

 

Memenangi Peraduan Penulisan Bukan Kreatif

Kursus yang Diajar Tiga Tahun Kebelakangan (Courses Taught over the Past 3 Years)

2015/2016 Semester I

 

2015/2016 Semester II

 

2014/2015 Semester I

 

2014/2015 Semester II

 

2013/2014 Semester I

 

2013/2014 Semester II