Professors

David Deterding

Wan Zawawi Ibrahim

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Debbie Ho

Johannes L. Kurz

James McLellan

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Lalit Dagar

Magne Knudsen

Paul Deyuan He

Rommel Curaming

Rui Oliveira Lopes

Md Shafi Noor Islam

Yong Liu

Senior Lecturers

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Salbrina Hj Sharbawi

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Research Assistants

Diotima Chattoraj

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Ena Herni Binti Wasli

Room(s) 2.58
Phone Ext 1475
E-Mail ena.wasli@ubd.edu.bn
Website -

Kelulusan

B.A Pendidikan (Hons), Universiti Brunei Darussalam – 2004
M.A, Monash University, Melbourne, Australia – 2006

Bidang Pengkhususan

Pengalaman

Menjadi tutor di Program Kesusasteraan Melayu pada tahun 2004 dan sekarang memegang jawatan pensyarah pada tahun 2006 dengan bidang pengkhususan Drama dan Teater.

Memenangi ‘Hadiah Kreatif Bahana’ pada tahun 2005 dalam bidang cerpen.

Sering diundang menjadi hakim pertandingan drama seperti Pertandingan Drama Bahasa Melayu anjuran Ko-Kurikulum, Kementerian Pendidikan, Peraduan Bercerita Berkumpulan dan Mari Bercerita anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aktif dalam bidang pementasan dan sering dijemput membuat persembahan pentas untuk acara-acara kebesaran dan rasmi anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Belia Brunei, ASTERAWANI, Biro Kawalan Narkotik, Radio Televisyen Brunei dan Jabatan Buruh.

Mewakili Brunei ke Filipina untuk ‘ASEAN Performance and Media Arts Workshop’ pada tahun 2007 bertindak selaku pengarah kreatif selama 2 minggu.

Terpilih sebagai peserta untuk mengikuti ‘Bengkel Penulisan Cerpen MASTERA’ di Bogor, Indonesia pada tahun2008.

Pernah menjadi pembimbing bengkel drama anjuran DBP iaitu ‘Seni Intensif Drama’.

Aktif dalam penulisan skrip drama pentas dan sering tersiar di majalah Bahana dan banyak yang sudah dipentaskan untuk kegiatan kelab RAKIS UBD sejak tahun 2000 hinggalah sekarang.

Selain drama, juga aktif menulis dalam bidang cerpen, sajak dan juga artikel yang menjurus kepada drama.

Sukan

Badminton dan Squash

Ahli

Penglibatan

Penerbitan dan Penyelidikan

Buku

Ena Herni Wasli. 2011. Kumpulan Drama Pentas ‘SIRIH.’ Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka. (PDF abstract)

Samuel L. Leiter (ed.). 2007. Encyclopaedia of Asian Theatre. USA: Greenwood Press (Outstanding Reference Journal by American Library Association)

Skrip Drama Pentas: ‘Hikayat Awang Kamaruddin’ (sedang dijalankan)

Kertas Kerja Seminar

Ena Herni Wasli. 2007. Seni Persembahan: Adakah ia seni? Kertas Kerja di Seminar Seminar Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam

Ena Herni Wasli. 2007. Drama Brunei Sebagai Genre Sastera Jelajah Pemikiran Masyarakat Global. Kertas Kerja Pertemuan Sasterawan Brunei Kali Ke-4, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei (PDF file)

Penyelidikan
Esei

2011. Generasi muda kian minati seni teater: Kegiatan berteater di Universiti Brunei Darussalam (Satu Tinjauan Ringkas)

2009. Bimbingan Menulis Skrip Drama Pentas.

2008. Hikayat Amir Hamzah: Sebuah Epik Islam (PDF file)

2008. Unsur Keindahan pada Hikayat Inderaputera (PDF file)

2008. Analisis Cerita Jenaka Melayu.

2008. Analisis Skrip Drama ‘Tamu-Tamu’

2008. Perbandingan Dua Buah Sajak: Brunei dan Malaysia.

2008. Kritikan Novel ‘Fantasi Musim Cinta’

Karya Kreatif

2010. Naskah Drama ‘Mahsuri’ dlm. Bahana

2009. Skrip Drama Puteri Laila Menchanai dlm. Bahana

2008. Skrip Drama ‘Sirih’ dlm. Bahana. April-Mei.

2007. Kumpulan Sajak Penulis dlm. Bahana