Professors

David Deterding

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Rommel Curaming

Debbie Ho

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Meredian Alam

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

Research Assistants

Diotima Chattoraj

 

Hjh Dayang Fatimah Hj Awang Chuchu

Room(s) 2.67
Phone Ext 1485
E-Mail fatimah.chuchu@ubd.edu.bn
  fatma@hotmail.com
Website -

Academic Qualifications

Teaching

Research Interests

Research Projects

Publications

Books

2009. Bahasa Dalam and Malay Speech Etiquette in Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2007. Code-Switching in a Multilingual Environment. Kuala Lumpur: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Chapters in Books

Fatimah Chuchu & McLellan, J. (2016). Patterns of language choice and use in interactions among foreign workers in Brunei Darussalam: A preliminary study. In Noor Azam Haji-Othman, J. McLellan & D. Deterding (Eds.), The use and status of language in Brunei Darussalam: A kingdom of unexpected linguistic diversity (pp. 125–134). Singapore: Springer. (Pubisher's Link).

Sharifah Nurul Huda Alkaff, McLellan, J., & Fatimah Chuchu (2016). Similar story, different angles? A comparative study of ‘Hard News’ texts in the Malay and English print media in Brunei Darussalam. In Noor Azam Haji-Othman, J. McLellan & D. Deterding (Eds.), The use and status of language in Brunei Darussalam: A kingdom of unexpected linguistic diversity (pp. 211–237). Singapore: Springer. (Pubisher's Link).

2013. Peranan Bahasa Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertuturan dan Bahasa Pergaulan Antarabangsa. In Cetusan Minda Sarjana: Sastera dan Budaya (pp. 219-232). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2013. Vitaliti dan Revitalisasi Bahasa Minoriti Dusun Kepelbagaian Bahasa Borneo. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2012. Keluwesan, Jati Diri dan Aktiviti Pengantarabangsaan Bahasa Melayu. Syarahan MABBIM. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2012. Peranan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Komunikasi Antarabangsa. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Linguistik, Kesusasteraan dan Budaya ASEAN (pp. 208-215). Singapore: Nanyang Technology University

2011. Terjemahan Puisi: Suatu Perspektif Linguistik. Rampak Serantau Bil 18, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. MS 49-61.

2011. Pengekalan Bahasa-Bahasa Minoriti Semenjak Tertubuhnya Malaysia Pada 16 September 1963. Pembentukan Malaysia: Isu dan Perdebatan. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara. MS 319-325.

2010. Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 (SPN21). Rampak Serantau Bil 17. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. MS 276-286.

2009. Norma-Norma Linguistik dalam Terjemahan. Kelestarian Bidang Penterjemahan. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. MS 348-357.

2009. Sikap Bahasa Terhadap Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dalam Pembinaan Sahsiah dan Jati Diri Bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2009. The Positive and Negative Language Attitudes towards the Malay Language. CONAPLIN2 Proceeding Vol 1. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

2007. Menjana Kreativiti Bangsa Melalui Pendidikan Bahasa. Anak Kita Masa Depan Kita. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2007. Menjana Kreativiti Bangsa Melalui Pendidikan Bahasa. Anak Kita Masa Depan Kita. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2006. Identiti Bahasa dan Budaya: Tunjang Peradaban Bangsa. Koleksi Kertas Kerja Seminar Bahasa, Budaya dan Sastera. Singapore: Nanyang Technology University.

2005. Sebutan Bahasa China Bagi Melayu dan Brunei: Tinjauan Ringkas Dari Sudut Fonetik dan Fonologi. Rampak Serantau. Terbitan Pada Sidang Ke-44 MABBIM 7-11 March 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ms 18-33.

2005. Penjanaan Kreativiti Bangsa Melalui Bahasa. Dalam Prosiding Seminar Bahasa dan Sastera: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ms: 2003-218.

2004. Kata Ganti Bahasa Dalam: Keistimewaan dan Keunikan. Mutiara Budi: Sempena Memperingati Persaraan Prof. Dr. Abdullah bin Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ms 366-386.

2003. Translation In The Bilingual Classroom Interaction In Negara Brunei Darussalam. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:668-692.

2001. Laras Laporan Berita Dalam Akhbar. Bahasa Jiwa Bangsa Jilid IV. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:100-116.

2000. Bahasa Dalam dan Pemikiran Melayu. Bahasa dan Pemikiran Melayu/Indonesia I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:96-116

1996. Palace Malay of Brunei.Language Patterns and Language Use in Negara Brunei Darussalam. Ohio: Ohio University Press ms: 89-104.

1995. Triglossia among the People of Brunei. Purih: Sempena Sepuluh Tahun Penubuhan UBD. Universiti Brunei Darussalam, ms: 93-100 (joint paper with Dr. Soepomo Poedjosoedarmo)

1995. Multilingualism in Brunei: Factors Which Determine the Number of Acquired languages. Proceedings of the 7th International Conference on Austronesian Linguistics. Amsterdam/Atlanta: Editions Rodopi B.V., ms: 631-538.

1995. Cabaran Menjelang Abad Ke 21: Peranan Bahasa Melayu Di Negara Brunei Darussalam. Kumpulan Kertas Kerja Jilid II Kongres Bahasa Melayu Sedunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms: 795-805.

1987. Perkembangan Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Penggunaannya Dalam Pelbagai Bidang dan Sektor Di Negara Ini Selepas Kemerdekaan. Monograf Linguistik. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, ms: 115-141.

Journal Articles

Dr. Hjh Fatimah Hj Awang Chuchu, Siti Nur Aqidah Hj Md Arshad (2018/2019) Wacana Mahkamah: Kajian Alih Kod di Brunei. Borneo Research Journal Vol.12/13. Kuala Lumpur: Department of Southeast Asian Studies University of Malaya.

Dr. Hjh Dyg Fatimah Hj Awg Chuchu (2018) Keindahan Bahasa Dalam Pendidikan: PenerapanNilai-Nilai Murni Dalam Buku Teks Pengajaran Bahasa di Negara Brunei Darussalam. Jurnal Rampak Serantau Bil:25 (ms 86-107) Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dr. Hjh Dyg Fatimah Hj Awang Chuchu, Ismayah Haji Mohd Noor, Hjh Siti Khadijah Hj Abd Salim (2017). Bahasa dan Politik: AnalisisMakna Konotatif Dalam Ciri-Ciri Pemimpin dan Kepimpinan Muda Omar Ali Saifuddien Jurnal Rampak Serantau. Bil 24 (ms 376-398) Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dr. Hajah Dayang Fatimah Haji Awang Chuchu, Rabiatul Husna Hj Abd Rahim (2016) Kontak Bahasa: Laras Bahasa IKlan Warga Asing di Negara Brunei Darussalam. Jurnal Rampak Serantau Bil23 (ms ms 376-336-353) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Fatimah Chuchu, Najib Noorashid (2015). The vitality and revitalisation of minority languages: the case of Dusun in Brunei Darussalam. International Journal of the Sociology of Language, 12, 23–32.

Fatimah Chuchu, & Najib Noorashid (2015). Code choice within intercultural communication among ethnic minority in Brunei. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 5(1), 86–94. (PDF Version).

Dr. Hjh Dyg Fatimah HJ Awg Chuchu, Nur Fairuz Mahali (2015). Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) Dalam Pengiklanan. Jurnal Rampak Serantau. Bil:22 (ms 1-14). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2013. Code Choice within Intercultural Communication among The Ethnic Minority. Language and Communication: Exploring Novelties. 3, 1187-1206.>/

2013. Bahasa Politik dan Bahasa Sastera: Suatu Seni Berkomunikasi. Rampak Serantau , Bil 20. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Online Journal.

2012. Development of Women’s Entrepreneurship in Brunei Darussalam. The Niew Journal. The Voice of The NAM Women Volume 4.103-114.

2010. Bahasa Dalam: Continuity, Change and Preservation. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal, 10, 57-64. (PDF version).

2009. Socio-Cultural Hierarchy in the Palace Language of Brunei Darussalam. Southeast Asia: A Multidiciplinary Journal, 9, 42-51. (PDF Version).

2006. Leksikon Fungsional Dalam Bahasa Kacukan. Journal Faculty of Business, Economy, Policy Studies in Connection with the 20thAnniversary of UBD. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.

2005. Bahasa dan Kuasa: Penggunaan Bahasa dan Hubungannya Dengan Kuasa Yang Tidak Seimbang. Beriga, Jan-Mac 2005. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ms: 69-76

2005. Penjanaan Kreativiti Bangsa Melalui Bahasa. Jurnal Pendidikan. Bandar Seri Begawan: Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan.

2002. Bahasa Jiwa Bangsa Jilid I: Resensi. Beriga. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka ms: 75-79 Bil: 74 Januari-Mac.

2002. Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 2, 3 & 4: Resensi. Beriga. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Bil: 77 ms 73-78 Oktober-Disember.

2002. Kata Ganti dan Pemikiran Melayu. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2 Jilid 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

1998. Are English and Malay Worlds Apart? Typological Distance and The Learning of Tense and Aspects Concepts. International Journal of Applied Linguistics (Joint Article with Dr. Agneta Svalberg) Vol.8, No.1, 1998. ms:27-60.

1995. Sumbangan Golongan Mubaligh Kristian Terhadap Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Beriga Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:63-70 Januari-Mac.

1995. Ferdinand De Saussure dan Sumbangannya Terhadap Ilmu Linguistik. Jurnal Bahasa Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:69-80 Julai-Disember.

1994. Semantic Extension in Bahasa Dalam. Janang II Universiti Brunei Darussalam:APB.ms16-21

1994. Laras Laporan Akhbar. Beriga Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka ms:54-66 Oktober-Disember.

Conference Papers

Language Choice and Self-Presentation in Social Media: The Case of Muslim Youth in Brunei Darussalam Presented at an International Conference on Internationalization in Higher Education Beyond English Ha Long University, Vietnam National University, Hanoi 8-15th November 2019.

Hjh Fatimah Hj Awg Chuchu, Muhd Khairul Anwar Hj Abd Gafur (2019). Cyber Crime in Brunei Darussalam viewed from the Sociological Perspective. ICMR2018-7th International Conference on Multidisciplinary Research. Lisbon: SCITEPRESS.

Hjh Fatimah Hj Awang Chuchu (2018) Cyber crime in Brunei Darussalam: A preliminary study. Prosiding International Symposium on Cyber Crime: Viewed from Various Perspectives of Science & Seminar Results of Research and Community Services (ms: 40-70) Medan: Universitas Islam Al-Wasliyah.

Susy Deliani Sri Sulistyawati Hjh Fatimah bt Hj Awang Chuchu Risnawaty (2018). Akronim Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Brunei Dalam Kajian Morfologi (Pembentukan Akronim). Prosiding Kongres Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI 2018) ms 100-108 Manokwari: Universitas Papua.

Dr. Hjh Fatimah Hj Awang Chuchu, Ismayah Hj Mohd Noor @Sulaiman (2018). Ciri-Ciri Ahli Sunnah WalJemaah dalam Makna Syair Perlembagaan Negeri Brunei. Prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu (SAPEMM) Kali Ke-2, ms 441-464. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.

Dyg Fatimah Hj Awang Chuchu, Ismayah Hj Mohd Noor @ Sulaiman, Hjh Siti Khadijah Hj Abd Salim (2017). Bahasa dan Politik: Analisis Makna Konotatif Dalam Ciri-Ciri Pemimpin dan Kepimpinan Muda Omar Ali Saifuddien. Prosiding Islam and Humanities (Islam and Malay Local Wisdom) ms 176-192. Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Indonesia.

Conference Attended

Miscellaneous

Appointment