Professors

David Deterding

Wan Zawawi Ibrahim

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Debbie Ho

Johannes L. Kurz

James McLellan

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Lalit Dagar

Magne Knudsen

Paul Deyuan He

Rommel Curaming

Rui Oliveira Lopes

Md Shafi Noor Islam

Yong Liu

Senior Lecturers

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Salbrina Hj Sharbawi

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Pg Hj Mohamed Pg Damit

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Research Assistants

Diotima Chattoraj

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Pengiran Hj Mohamed Pengiran Damit

Room(s) 2.68
Phone Ext 1484
E-Mail mohamed.damit@ubd.edu.bn
Website -

Kelayakan Akademik

BA in Linguistics (Universiti Kebangsaan Malaysia)
MA in Linguistics (SOAS, London)
PhD. in Linguistics (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Latar Belakang

Merupakan seorang Pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik, khususnya sebagai pakar dalam bidang Sintaksis Melayu dan Tatabahasa Generatif. Pendekatan pengajaran dan kajian beliau termasuk penggunaan kaedah tradisional Za'ba dan Tatabahasa Generatif Chomsky. Beliau juga merupakan seorang aktivis kesenian dan kebudayaan termasuk Senilukis dan seni pentas.

Bidang kajian meliputi Binaan Pasif dan Binaan Dua Objek dalam bahasa-bahasa Austronesia dan Stilistik Bahasa Melayu.

Kertas Kerja terkini (sejak 2008)

2008. “-ikan dalam Binaan Dua Objek Dialek Melayu Brunei” Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia di Nusantara III (SADDAN III), Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Brunei Darussalam.

2007. “Struktur Frasa Pembayang (Maksud) Pantun (Melayu)” Seminar Tahunan  Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik (SETALING II). Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Brunei Darussalam.

Penyelidikan

Aplikasi Teori Kasus dalam Binaan Ayat Pasif Bahasa Austronesia di Negara Brunei Darussalam.