The North Wind and the Sun: Orthographic Version

Mpak i Longos Utara’ maya’ i Matoadau batangkar pasal isoi yang lagi kuat, aro no jalama’ pangambara’ nikot. Rodo’ satuju’ isoi yang kalap nanggal juba pangambara’ ino, iyo no yang paling kuat. I Longos Utara’ pun nigi’ kuat-kuat no, tapi makin kuat iyo nigi’, makin no pulang pangambara’ ino nikom bonor-bonor juba no. I Longos Utara’ pun ngala. Suda no i Matoadau lagi mancar kuat-kuat saboi pangambara’ ino andi taan, tarus iyo muka’ juba no. Jadi, i Longos Utara’ pun paksa’ ngakun i Matoadau lagi kuat tob diso.