Professors

David Deterding

Associate Professors

Ahsan Ullah

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Debbie Ho

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Rommel Curaming

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Hannah Ho Ming Yit

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Meredian Alam

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Chester Keasberry

Daniel Wee

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

Research Assistants

Diotima Chattoraj

 

Profesor Madya Ampuan Dr Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah


Room(s) 2.80
Phone Ext 1490
E-Mail brahim.tengah@ubd.edu.bn
Website Google Scholar

Kelulusan


Please click the tabs below for further details.

Pengalaman

Pernah menjadi guru sekolah Menengah dan merupakan seorang yang aktif dalam penulisan novel dan cerpen. Beliau pernah membentangkan kertas kerja pada beberapa seminar, pertemuan dan dialog sastera di dalam dan di luar Negara.

 

Beliau pernah menjawat kerusi Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Di samping itu, beliau menjadi Ahli Jawatankuasa Majlis Asia Tenggara (MASTERA) dan Ahli Jawatankuasa Penerangan dan Kebudayaan ASEAN (ASEAN-COCI).


Bidang Pengkhususan

 • Sastera Melayu Klasik dan Sastera Melayu Brunei
 • Penulisan Kreatif
 • Budaya Melayu
 • Filosofi
 • Sastera Islam

Kursus yang Diajar Tiga Tahun Kebelakangan (Courses Taught over the Past 3 Years)

2015/2016 Semester I

 • AS-3304 Kajian Manuskrip Melayu (20 orang)
 • AS-4305 Sastera Islam (30 orang)
 • AS-5204 Teks Pilihan Kesusasteraan Tradisional & Moden Brunei (20 orang)
 • ASPB-1501 Melayu Islam Beraja (542 orang)

 

2015/2016 Semester II

 • AS- 1203 Kesusteraan Melayu Moden (30 orang)
 • AS-4309 Kesusasteraan Bandingan (29 orang)
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja (546 orang)
 • PB-2305 Kesusasteraan Brunei (21 orang)

 

2014/2015 Semester I

 • AS-1201 Kesusteraan Melayu Tradisional (32 orang)
 • AS-3304 Kajian Manuskrip Melayu (24 orang)
 • AS-4305 Sastera Islam (20 orang)
 • AS-Teks Pilihan Kesusteraan Tradisional& Moden Brunei (10 orang)
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja (819 orang)

 

2014/2015 Semester II

 • AS-1203 Kesusasteraan Melayu Moden (34 0rang)
 • AS-4311 Prosa Melayu (39 orang)
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja (469 orang)
 • PB-2305 Kesusasteraan Brunei (37 orang)

 

2013/2014 Semester I

 • AS-3304 Kajian Manuskrip Melayu (25 org)
 • AS-1201 Kesusasteraan Melayu Tradisional (23 org)
 • AS-4305 Sastera Islam (20 org)
 • AS-5204 Teks Terpilih Kesusasteraan Brunei Tradisional/Moden (8 org)
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja (664 orang)

 

2013/2014 Semester II

 • AS-1203 Kesusteraan Melayu Moden (27 org)
 • AS-4311 Prosa Melayu (6 orang)
 • PB-2305 Kesusasteraan Brunei (33 org)
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja (360 orang)

Memberi Kuliah / Ceramah Luar Kampus

 • Memberi kuliah Apreasasi Kesusasteraan kepada guru-guru sastera sekolah menengah. 1992-1993.
 • Memberi ceramah umum Bengkel Penulis Muda Anjuran DBP Brunei 1994.
 • Memberi Ceramah AB 1503: Melayu Islam Beraja dengan judul MIB dari Sudut Bahasa dan Sastera, 2 Oktober 2001, di MPH Hal Ehwal Pelajar UBD.
 • Memberikan Ceramah Sastera Lama – Hikayat Awang Kamaruddin, bagi Pelajar Menengah 4 dan 5, di Perpustakaan SMPAP Hajah Masna, pada 10 Jun 2002
 • Memberi Kuliah Melayu Islam Beraja (Modul PB1501) semester II Sesi 2009/2010. Dewan Kuliah Dewan Canselor UBD, 26 Januari 2010
 • Memberi Kuliah Melayu Islam Beraja Untuk institute Perkhidmatan Awan, 1 Mac 2012
 • Memberi Kuliah di Sekolah Tahfiz, 24 Januari 2013

Aktiviti Penyelididan Luar Negeri

 • Brunei Traditional Literature: Genre and Theme. Di School of Oriental and African Studies University of London. 11 Jun 2007 – 10 September 2007
 • Teaching and Research Trends of Tradisional dan Modern Malay Literature in Southeast Asian Universities - 1 July – 30 November 2008
 • Researching and Collecting and Analyising The Manuscript of the Rajang Belief which kept inside or outside Brunei Darussalam – 1 June 2009 – 31 May 2010

Aktiviti Penyelididan Di Dalam Negeri

 • Adat Perkahwinan Orang Brunei - untuk penerbitan buku ‘Forms of Courtesy in Brunei Darussalam’ 1990
 • Penyelidikan dan kajian manuskrip Syair Rajang - 1993-1999
 • Penyelidikan dan Pondokumentasian Folklor Kampong Aying, di Negara Brunei Darussalam. – 1998
 • Pengumpulan dan Pondokumentasian Folklor Puak Melayu Kedayan Negara Brunei Darussalam, 2003
 • Penulisan Haiku Di Brunei Darussalam. 2008
 • Mengkaji puisi-puisi Islam di Brunei. 2010
 • Projek Penyelidikan Penulisan Mengenai Sejarah Universiti Brunei Darussalam Projek dijalankan dari 1 Jun 2013 hingga 31 Mei 2014. Peruntukan dibenarkan oleh pihak Universiti Brunei Darussalam sebanyak $10,000.00. Selesai 5 Ogos 2014. Ahli dalam penylidikan ini saya sendiri bersama dengan Prof Madya Dr Awg Asbol bin Haji Mail dan Dr Md Yusof bin Awg Damit.
 • Projek Penyelidikan Unsur-Unsur Melayu Islam Beraja Sebelum 1906: Dari Persfektif Sejarah. Peruntukan yang dipohonkan kepada pihak Universiti Brunei Darussalam sebanyak $21, 838.00. Hasil Penyelidikan telah diserahkan pada 27 Oktober 2014.
 • Projek Penyelidikan buku Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien Tokoh Adat Istiadat Brunei Sepanjang Zaman. Projek atas arahan Jabatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Jabatan Perdana Menteri. Projek dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Awang Haji Mohd Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha. Mesyuarat mengenainya telah diadakan di Istana Nurul Iman pada 16 Januari 2014, 15 Februari 2014 dan 19 Februari 2014. Projek ini selesai 25 Februari 2014.
 • Projek Penyelidikan Sejarah Pendidikan Formal di Negara Brunei Darussalam sempena sambutan 100 tahun Pendidikan Formal 1914 hingga 2014. Peruntukan diberikan sebanyak $50.000.00. Bermula Disember 2013 hingga 1 Julai 2014.
 • Projek Penyelidikan Penulisan Mengenai Sejarah Universiti Brunei Darussalam Projek dijalankan dari 1 Jun 2013 hingga 31 Mei 2014. Peruntukan dibenarkan oleh pihak Universiti Brunei Darussalam sebanyak $10,000.00. Selesai 5 Ogos 2014.
 • Projek Penyelidikan esei-esei mengenai pendidikan. Tajaan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pruntukan disediakan $32.000.00+. Bermula Dis 2013 hingga Febuary 2015
 • Projek Penyelidikan Analisis Titah-Titah KDYMM Sepanjang Majlis Konvoksyen UBD dengan budget $6,297.00

Penerbitan (Publications)

BUKU AKEDAMIK

1997. Tema dan Plot Cerpen-Cerpen Pra-Pelarian Muslim Burmat. DBP Brunei Darussalam. (page : i-xxiii, 1-102)

2001. Sastera Brunei Darussalam Sebagai Entiti Sastera Nusantara. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (page : i-v, 1-89)

2004. Hikayat Awang Kamaruddin: Analisis dan Contoh Soalan Peperiksaan Bersama Jawapan. DBP Brunei. 2004 (page: i-x, 1-85)

2005. Syair Rajang: Penyelenggaraan dan Kajian Teks. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. 2005 (page: i-xxi, 1-406)

2006. Syair Rajang Manuskrip D, Universiti Brunei Darussalam Sempena Ulangtahun UBD ke-20 tahun, 2006 (page; i-iv, 1-70)

2009. Fungsi Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2006 (page: i-x, 1-98), Cetakan kedua.

2010. Kesusasteraan Brunei Tradisional: Pembicaraan Genre dan Tema. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. (page: i-ix, 1-213 )

2011. Pembicaraan Sastera dan Budaya. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei (page i-ix, 1-136)

2016. Muda Omar Ali Saifuddien: Pembicaraan Tokoh dan Resepsi. (Penyelengara) Terbitan Jabatan Pusat Sejarah (591 pages)

BUKU AKADEMIK BERSAMA PENULIS LAIN (BOOK CHAPTERS)

1997. Panorama Sastera Nusantara. Balai Pustaka. Jakarta. (page 303-316)

2001. Sastera Indonesia dan Masalah Plurisme Budaya, Universitas Sumatera Utara Press, Medan. (page 1-11)

2005. Dalam Kenangan: Essays In Memory of Vice Chancellor UBD 1999-2002. Universiti Brunei Darussalam. (page 59-68)

2006. Brunei Darussalam: Kumpulan Esei Sempenan Sambutan Ulang Tahun Ke-20 Penubuhan Universiti Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam, Brunei. (page 39-52)

2006. Manuskrip Melayu: Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa. Arkib Negara Malaysia. (page 139-149)

2007. Pendidikan & Pensejarahan Nasional Sentrik Konteks Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Historia Utama Press, Jurusam Pendidikan Sejarah FPIPS, Bandung Indonesia.(page 229-242)

2007. Inti Sari Karya Klasik, Jilid 1, Dewan Bahasa dan Pusaka Kuala Lumpur.

2008. Inti Sari Karya Klasik, Jilid 2, Dewan Bahasa dan Pusaka Kuala Lumpur. (533-539 halaman)

2010. Tinta Di Dada Naskhah: Melakar Jasa dato Dr Abu Hassan Sham. Hashim Ismail. Universiti Malaya. (page 386-404)

2013. Mengharungi Laut Sastera : Esei Penghargaan Kepada Profesor Emeritus V.I.Braginsky, esei : Sastera Brunei Tradisional : Cinta, Dendam dan Berahi dalam Syair Rajang. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. (page 687)

2014. Cetusan Minda Sarjana: Sastera dan Budaya (editor), Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.(178 pages)

2014.Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien Tokoh Adat Istiadat Brunei Sepanjang Zaman, bersama penulis Prof Madya Dr Haji Asbol, Dr Muhammad Adi bin Muhammad Malayoung dan Dr Yusof bin Awang Damit, Diterbitkan olh Jabatan Perdana Menteri. (258 pages)

2014. Evolusi dan Transformasi Kecemerlangan Pendidikan Negara Brunei Darussalam 1914-2014, bersama penulis Dr Yusof bin Awang Damit dan Prof Madya Dr Haji Asbol diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. (259 halaman)

2014.Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Muda Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waadien, Jilid I. Akademi Pengajian Brunei dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (300 pages)

2014.Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Muda Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waadien, Jilid II. Akademi Pengajian Brunei dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (300 pages)

2016.“Tema Novel-Novel Brunei Darussalam Selepas Merdeka” dlm Brunei Merdeka Kumpulan Artikel Sempena Memperingati Sambutan 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Editor Prof Madya Dr Haji Awg Asbol bin Hji Mail, Dr Haji Awang Mohd Yusop bin Haji Awang Damit dan Awang Haji Rosli bin Haji Ampal, Yayasan Sultan Bolkiah. (page 261-278)

2016. Pertuturan 1-IV Analisis Tema dan Fungsi, Terbitan Jabatan Muzium-Muzium Brunei (200 pages)

BUKU KREATIF

1990. Mangsa. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.

1993. Pamor. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

1997. Sumbangsih Seni. (Novel) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

2004. Jalan Bengkok Ke Rumah. (Antologi Cerpen) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

2009. Dari Raungan Katak ke Globalisasi (Antologi Puisi). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.

2016. Jungle King Sebuah Novel. Terbitan DBP Brunei.

BUKU KREATIF BERSAMA PENULIS LAIN

1989. Bunga Rampai Sastera Melayu Brunei. (Buku) Terbitan DBP Kuala Lumpur.

1992. Pergelutan. (Antologi Cerpen) Terbitan DBP Brunei.

1992. Memburu Pelangi. (Antologi Sajak) Terbitan DBP Brunei.

1995. Apabila Sungai Mengalir (When The River Flows). Terbitan DBP Brunei.

2004. Kembara Merdeka Dua Dekad Meniti Usia (Antologi Puisi) Terbitan DBP Brunei.

2005. Episod Tsunami; Peringatan Ilahi (Sebuah Iktibar dan Pengajaran), Terbitan DBP Brunei.

2009. Astaka Khusyuk Tawaduk (Antologi Cerpen), Terbitan DBP Brunei. (page 165-166)

2014. Cahaya Terus Bersinar. Terbitan Program Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial.

ARTIKAL REFERED JOURNAL

2000. Teori Sastera Islam Daripada Perspekktif Brunei Darussalam. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal. Januari-Dis 2000 (page 1-11)

2015. Silsilah Raja-Raja Brunei The Brunei Sultanate and its Relationship with other countries, dalam Brunei- History, Islam, Society and Contemporary Issues, edited by Ooi Keat Gin, terbitan Routledge London. (pages 45-61)

2015. ‘Brunei c.1900 – Syair Baginda dan 1983- Syair Keberangkatan Sultan Muhammad Jamalul Alam’ di “A Jawi Sources Book for The Study of Malay Palaeography and Orthography” editor Annabel Teh Gallop, dalam Special issue of Indonesian and the Malay World Journal, vol 43 (125).

ARTIKAL NON-REFERED

1990. Pengiran Shahbandar Mohd Salleh Sebagai Jolokan Bapa Kesusasteraan Melayu Brunei. Pelita Brunei, 24hb Jun 1990

1990. Tema dan Persoalan Puncak Pertama. Bahana. Jun 1990.

1993. Seni Sastera. Bahana. Jun 1993.

1994. Syair Rajang Sebagai Satu Genre Puisi Melayu Brunei: Satu Telahan Awal. Bahana, Jun 1994.

1994. Warkah Bahasa: Gaya Penulisan. Bahana. September 1994.

1994. Air Biru Ombak Biru: Satu Penilaian Awal. Bahana. November 1994.

1994. Tema dan Gaya Dua Novel Empangan (satu kesan sekilas). Bahana. Disember 1994.

1995. Bersama Budi Darma: Fungsi dan Penilaian Karya Sastera. Bahana. September 1995.

1995. Asal Usul dan Pekembangan Syair Rajang. Jurnal Pangsura. Bil 1 Jil.1 Julai-Disember 1995

1999. Syair Asli Rajang Hari Karya Muda Omar Ali Saifuddien: Satu Analisis Intertekstualiti. Jurnal Pangsura. Julai Disember, 1999.

2001. Cara Mengkaji, Menghayati dan Mendekati Teks Prosa dengan Mudah, Menarik dan Berkesan Peringkat Sekolah-Sekolah Menengah. Bahana, Mac-April 2001

2001. Orang Asing Diterima Sebagai Sastera Islam?. Bahana. Mei- Jun 2001.

2001. Mencari Makna Janji Gintamini. Jurnal Pangsura. Julai-Disember 2001 (page 20-32)

2002. Resensi Buku Cerocok Budaya Brunei dan Lanang Beladu Lanang Karya Dr Haji Hashim bin Haji Abd.Hamid. Bahana. September-Oktober 2002.

2002. Peranan manuskrip Melayu Dalam Memantapkan Kebudayaan Bangsa. Beriga. Oktober- Disember 2002.

2002. Imej Cina Dalam Teks-Teks Brunei Tradisional. Jurnal Pangsura. Julai-Disember 2002. (page 27- 35)

2005. Masalah Kemasyaratan Dalam Cerpen-Cerpen Brunei. Bahana. Januari 2005

2005. Bersepadu Memperkasa Mandiri Bangsa. Bahana. Febuari 2005

2006. Pembicaraan Tema Dua Buah Cerpen Karya Ajib Rosidi dan Arena Wati, Jurnal Pangsura, Januari-Jun 2006. (page 5- 15)

2010. Manuskrip Syair Awang Semaun: Kajian dan Manfaaatnya kepada Orang Brunei. Journal Darussalam. Bil.10 Tahun 2010 (page 73-83)

2014. Syair Al-Kisah Mukah: Hubungan Mukah dengan Brunei. Journal Darussalam. Bil.14, 2014


Conferences, Seminars, & Workshops

Membentangkan Kertas Kerja Luar Negeri (Serantau dan Antarabangsa)
 • Gejala dan Masaalah Mutakhir Bahasa, Kesusasteraan danKebudayaanMelayu Di Brunei Darussalam. Pertemuan Hari Sastera 93. Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. 4-7 Jun 1993
 • Syair Rajang: A discussion of Bruneian Belief System. Asian Writer Workshop Meeting. Filipina. 27 Jan- 3 Feb.1995.
 • Perbandingan Antara Abdullah Munshi Dengan Pengiran Shahbandar Mohamad Salleh. Seminar Antarabangsa Munshi Abdullah Sempena Perayaan 200 Tahun Munshi Abdullah. Melaka. 12 -14 Ogos 1996.
 • Novel Brunei Darussalam Akhir Abad 20 Dalam Perspektif Sejarahnya. Pertemuan Sasterawan Nusantara Ke-IX. Sumatera Barat, Indonesia, 6-11 Disember 1997.
 • Imej Cina Dalam Teks-Teks Lama Brunei. Seminar Bersama Brunei-China Sempena Ulang Tahun Ke-10 Hubungan Diplomatik Negara Brunei Darussalam & Republik Rakyat China. Beijing 30-31 Ogos 2001.
 • Diangdangan: Warisan dan Identiti Bangsa Melayu Brunei. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu ke-VII. UKM Malaysia. 10-12 September 2001.
 • Pengajaran Teori dan Kritikan Sastera di Universiti Brunei Darussalam. Seminar Kritikan Sastera Melayu Serantau. Anjuran DBP Kuala Lumpur. Park Royal Hotel, Kuala Lumpur 24-26 September 2001.
 • Sastera Brunei Darussalam Dan Masalah Pluralisme Budaya. Pertemuan Ilmiah Nasional (Pilnas XII) & Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI) 2001, Laboratotium Pariwisata. Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas, Kampus USU Medan Inodnesia. 5-7 November 2001.
 • Peranan Sastera Ke Arah Membentuk Masyarakat Madani. Seminar Bahasa Sempena Sidang Ke-14 MABBIM dan Sidang Ke-7 MASTERA, Makasar Indonesia. 11-12 Mac 2002.
 • Jenaka Masyarakat Brunei: Struktur dan Aspek Kelucuannya. Seminar Jenaka Melayu Nusantara. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur dengan Kerjasama Akedami Pengajian Melayu, UM, pada 21-23 Ogos 2003
 • Kesusasteraan Brunei Tradisional: Peranan dan Pemikirannnya Dalam Masyarakat Masa Kini. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara Ke-3. Anjuran DBP Kuala Lumpur dan MASTERA. Grand Maya Hotel, 22-25 September 2003.
 • Hang Tuah dan Awang Semaun: Sebagai Wirabangsa yang Tersohor: Satu Penelitian Ringkas. Seminar Kebangsaan Hikayat Hang Tuah, anjuran BAHTERA dan Pusat Ilmu Kemanusian USM dan DBP Wilayah Utara, pada 26-27 September 2003
 • Asia Timur: Dalam Catatan Karya Sastera Brunei Darussalam. Seminar Asia Timur Melalui Bahasa dan Persuratan. Anjuran DBP Kuala Lumpur & HanKuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, Hotel Hamilton Seoul. 9-12 Mei 2004
 • Pengajaran & Kajian Kesusasteraan Bandingan Di Brunei Darussalam. Konferensi International Kesusasteraan XV Himpunan Sarjana-Kesusasteraan Indonesia (HISKI), Manado, Sulawesi, Indonesia, 25-27 Ogos 2004.
 • Masalah Kemasyarakatan Dalam Cerpen Brunei Darussalam. Pertemuan Sasterawan Nusantara (PSN) Ke XIII, Surabaya, Indonesia. 26-29 Sept 2004.
 • “Mitos Dari Borneo: Cerita dan Pembicaraan Ringkas Mengenai Pemikiran Masyarakat Melayu Masa Lalu.” Seminar Islam Hadhari: Kefahaman Mengenai Keutuhan Budaya, Bahasa Kiasan, Korpus Melayu Silam dan Pembangunan Minda Baru Islam, Anjuran Institut Kefahaman Malaysia (IKIM) & Institut Kajian Sejarah & Patriotisme Malaysia (IKSEP), di Melaka International Trade Centre, Melaka. 18-19 Januari 2005,
 • “Bahasa Kiasan, Korpus Melayu Silam dan Pembangunan Minda Baru Islam. Seminar Melayu Nusantara. Anjuran Institut Kefahaman Malaysia (IKIM) & Institut Kajian Sejarah & Patriotisme Malaysia (IKSEP), di Melaka International Trade Centre, Melaka. 18-19 Januari 2005.
 • “Penghayatan Sastera Di Negara Brunei Darussalam”. Persidangan Serantau Apresiasi Sastera dan Kesenian Melayu. Anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. di Hotel Seri Malaysia, Johor Bahru Malaysia. 26-27 Februari 2005
 • “Syair Takbir: Sebuah Syair Ramalan Tentang Nasib.” Simposium International Pernaskhahan Nusantara. Anjuran Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) dengan kerjasama Perpustakaan nasional RI, Universiti Riau, Pemda Riau Universitas Padjajaran dan Pemda Sumedang, Universitas Udayana (Bali) dan Universitas Negeri Jakarta. Di Baruga Keraton Wolio Buton Bau-bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia. 5-8 Ogos 2005.
 • “Pemilihan Teks Sastera Di Brunei: Antara Muatan Teks dan Semangat Nasionalisme”. Konferensi International Kesusasteraan XVI, anjuran Himpunan Sarjana-kesusasteraan Indonesia (HISKI). Di Swarna Dwipa Hotel, Palembang. 18-21 Ogos 2005.
 • “Hang Tuah Dari Pandangan Brunei“. Seminar Hang Tuah Wira Alam Melayu. Anjuran Kerajaan Negeri Melaka dan Institut Kajian Sejarah dan patriotisme Malaysia (IKSEP), Hotel MITC-Ancasa, 25 Mei 2006
 • Penyelenggaraan & Penelitian Manuskrip Melayu dalam Bidang Kesusasteraan Di Brunei Darussalam, Seminar Antarabangsa manuskrip Melayu Sempena KL Festival 2006,. di Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. 10-11 Juli 2006
 • Naskhah-Naskhah Lama Brunei: Satu Pembicaraan Budaya. Simposium International Pernaskahan Nusantara. Anjuran Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Palembang 28-30 Julai 2006.
 • Citra Kota Dalam Karya Sastera Brunei. Konferensi Antarauniversiti Borneo-kalimantan kali ke-2, Anjuran Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Tanjung Pura Kalimantan, 13-15 Ogos 2006
 • “In Search of The Unique of Syair Rajang,” The Annual Conference of the Association of South East Asian Studies in the UK (ASEASUK) at The Asian Studies Centre, St.Antony’s College, University of Oxford, 15 – 17 September 2006.
 • “Sillsilah Raja-Raja Brunei Sebagai Sumber Penulisan Sejarah Brunei”. Seminar International, Anjuran Universiti Pendidikan Indonesia Bandung. Indonesia. 5-7 Januari 2007.
 • “Assigning a Space to Brunei’s Traditional Literature; with a Special Reference to Diangdangan”. 17th New Zealand Asian Studies Society International Conference, University of Otago New Zealand. 22-25 November 2007.
 • “Peranan Universiti Brunei Darussalam dan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Dalam Mengembangkan Bahasa Melayu serta Upaya Pembiayaannya” Kongres International Bahasa dan Adat Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia. 13-15 Mei 2008
 • Re-Examining Brunei’s manuscript Par Excellence Syair Awang Semaun. The Annual Conference of the South East Asian Studies (ASEASUK), John Moores University, Liverpool. 20-22 Jun 2008.
 • “Manuskrip Syair Awang Semaun: Kajian dan Manafaatnya Kepada Orang Brunei.” Simposium International Pernaskahan Nusantara XII. Anjuran MANASSA, Universiti Padjadjaran Bandung. 4-7 Ogos 2008.
 • “Re-Locating The Traditional Brunei Literature in the History of the Traditional Malay Literature.” The 20th Conference of the International Association of Historians of Asia (IAHA), JNU, New Delhi India, 14-17 November 2008
 • “Kedudukan Kesusasteraan Brunei Tradisional dalam Sejarah Kesusasteran Melayu Tradisional”. Seminar Internasional Hasil-hasil Penelitian. Anjuran Lembaga Penelitian dan Pengabadian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah, Purwokerto Indonesia, 2-3 Mei 2009
 • “Syair Rajang: Reflecting & Inspiring Brunei’s Literary Works”. 18th New Zealand Asian Studies Society International Conference, Victoria University of Wellington New Zealand. 6-8 July 2009.
 • “Pertuturan: Satu Pembicaraan Budaya dan Masyarakat Brunei. Seminar Antarabangsa Tradisi Lisan Melayu. Danau Golf Club UKM. 17-18 November 2009.
 • “Ilmu Kepustakaan Tradisional Dalam Kesusasteraan Melayu” Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu X (SAKM X). Anjuran Pusat Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. 18-19 November 2009.
 • “Orang Melayu dan Dunia Perniagaan: Satu Pembicaraan Budaya”. Seminar Trade and Finane in Malay Historical & Cultural Perspectives. University of Frankfurt Germany, 17-18 Jun 2010
 • Kesusasteraan Brunei Moden: Pemikiran dan Ideologi Pengarang”,. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara (SAKAT), Anjuran MASTERA, Hotel Santika Jakarta Indonesia, 29-30 September 2010
 • “Sumbangan Penyair-Penyair Brunei yang Pernah Merantau Kepada Perkembangan Kesusasteraan Moden Brunei”. Merantau Imagining Migration in the Malay World, International Seminar in Honour of Prof E.U.Kratz. Anjuran University of Frankfurt, USM dan UBD. University of Frankfurt Germany, 30-31 March 2011.
 • “Karya-Karya Budaya Hamka: Mengangkat Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Satu Nusantara” Seminar Nusantara Buaya Hamka. Anjuran ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia, 8-10 Disember 2011
 • “Merumuskan Hubungan Serasi Melayu Serumpun Dalam Merajut Persebatian Melayu Sedunia” Diskusi tentang Resolusi 2012 anjuran Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, 20 Januari 2012.
 • “A Preliminary Study of Traditional Malay manuscript, Silsilah Sultan Muhammad Syafiuddin” Kertaskerja Persidangan ASEASUK Conference 2012, Durham University, UK, 7-9 September 2012
 • “Nilai Kemelayuaan Dalam Konsep Melayu Islam Beraja”. Seminar International Melayu Gemilang Anjuran Majlis Adat dan UNTAN di Rumah Melayu & Hotel Orchardz Pontianak Indonesia. 20-21 Disember 2012
 • Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 (SPN21): Isu dan Cabaran. Seminar International Historical Awarness Through Strengthening the National Pillars Towards A Smart and Civilized Natioan: Shared Experience of Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Anjuran Universiti Pendidikan Bandung dan Universiti Negeri Makasar. Di Hotel Singgasana Jalan Kajoalaliddo N0.16 Makasar, Sulawesi Selatan Indonsia , 19-21 Mei 2013
 • Pemikiran Haji Mohd Said Sulaiman Dalam Syair Riwayat Yang Amat Mulia Tengku Ampuan Besar Pahang. Kertaskerja Seminar Serantau: Pemikiran Dato’Mejar Mohd Said Sulaiman 2013, di IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor, 25-26 Sept 2013.
 • Menjilbab Cinta: Satu Kesan Sekilas. Bicara Buku Menjilbab Cinta Anjuran Ikatan Penulis Sabah (IPS) dengan kerjasama DBP Cawangan Sabah di Sudut Penulis DBP Cawangan Sabah, 15 Febuari 2014
 • Pengajian Manuskrip di Brunei. Roundtable Discussion: Current Research on Malay Studies, Goethe-University Frankfurt, 3-5 Mac 2014.
 • Burung Merak: Sebuah Novel Filosofis dan Bernilai Seni. Seminar Pemikiran Sastera Sempena Sambutan Bulan Penulis Negeri Sabah Ke-3, anjuran Badan Bahasa dan Sastera (BAHASA) bersama dengan Kerjaan Negeri Sabah dengan sokongan ITBM, PENA & GEPENA, di Dewan IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah, 3-4 April 2014.
 • Koleksi Manuskrip di Universiti Brunei Darussalam: Kitab Segala Ubat. Persidangan Antarabangsa manuskrip Melayu 2014, Anjuran Perpustakaan Negara di Hotel Seri Pascific. Kuala Lumpur Malaysia, 6-7 Mei 2014
 • Menjejak Akar Sejarah Perkembangan Puisi Di Brunei Darussalam Menghadapi Masa Depan. Pertemuan Penyair Nusantara, Taman Warisan Melayu, Singapore 29-31 Ogos 2014
 • Keterampilan Sastera Brunei Dalam Menjana Peradapan Serantau. Dialog Borneo-Kalimantan ke-12 pada 4-6 Jun 2015.. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Bertempat diInstitut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak Kucing Sarawak.
 • Bahasa dan Sastera Brunei dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Seminar International Tantangan bahasa dan Sastera Indonesia/Melayu Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Universiti Gadjah Mada, YOGYAKARTA, 18-19 Ogos 2015
 • Sastera dan Falsafah Melayu Islam Beraja: Memperteguh Solidaritas Bangsa The 24th International Conference on Literature, HISKI KOMDA AMBON – UNIVERSITAS PATTIMURA – KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU Ambon, December 3rd – 5th 2015
 • Sabah; Dataran Sastera dan Budaya Serantau, Seminar Penulis Sabah. River Park Hotel Beaufort Sabah, 9 April 2016
Membentangkan Kertas Kerja dalam negeri
 • Rajang dalam Penulisan Syair di Brunei. Pertemuan Sasterawan Nusantara Ke-VIII. Bandar Seri Begawan, 8-12 Jun 1994
 • Syair Cinta Berahi: Suatu Penelitian Awal. Seminar Antarabangsa Pengajian Kesusasteraan Melayu: Penilian Kembali. Jabatan Kesusasteraan Melayu. Universiti Brunei Darussalam, 13-15 November 1997.
 • Dang Batikus: Analisis Isi, Penciptaan dan Kreativiti. Pertemuan Persatuan Pengajian Melayu Nusantara dan Kolokium Tradisi Lisan Melayu. Universiti Brunei Darussalam. 23-26 Julai 1999.
 • Buku Kanak-Kanak Terbitan DBP Brunei: Pembicaraan Dari Segi Gaya Bahasa, Ilustrasi dan Format. Seminar Kritikan Sastera Kanak-Kanak. DBP Brunei. 26 Febuari 2000.
 • Ritma/Irama atau Rhythm Dalam Penulisan Sajak. Bengkel Teori Sastera dan Penulisan Kreatif. JKM,FASS, Universiti Brunei Darussalam. 7-8 Oktober 2000.
 • Fungsi Sastera: Memperkasa Sastera Melayu. Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu & Seminar Kesusasteraan III MASTERA. Sempenan Sambuatan 40 Tahun Penubuhan DBP Brunei. Balai Sarmayuda DBP Brunei. 22-24 Mei 2001.
 • Hikayat Awang Kamaruddin: Satu Pembicaraan Struktur. Bengkel dan Perbincangan Teks Sastera Sekolah Menengah 4 Tahun 2001. Sekolah Menengah Sayyidina Hassan, Mukim Kilanas, Brunei Darussalam. 26 Mei 2001.
 • Pengkajian & Penyelidikan Sastera Lama Brunei: Hala Tuju dan Cabaran. Pertemuan Sasterawan Brunei (PSB). Sempenan Sambuatan 40 Tahun Penubuhan DBP Brunei. Balai Sarmayuda DBP Brunei. 6-7 Ogos 2001.
 • Berbagai Versi Syair Rajang: Manifestasi Kekuatan Islam Di Brunei. Pertemuan Sasterawan Nusantara, Pertemuan Sasterawan Nusantara, Bandar Seri Begawan, 10-13 Ogos 2001.
 • Hikayat Awang Kamaruddin: Satu Analisis Berdasarkan Pendekatan Humanitis. Seminar Kajian Sastera Tradisional: Berdasarkan Teori atau Pendekatan Moden. JKM Universiti Brunei Darussalam. 5-7 Oktober 2001.
 • Peranan Manuskrip Dalam Memantapkan Kebudayaan Bangsa. Ceramah Manuskrip Lama. Anjuran DBP Brunei. Di Bilik Patih Berbai, DBP Brunei pada 30 Mac 2002
 • Hikayat Dang Suasa: Pengarang dan Kepengarangan. Seminar Pengkajian Manuskrip Lama Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. 12-14 Ogos 2003.
 • Calak Brunei: Akhlaq Merentas Kurikulum. Seminar Kebangsaan Calak Brunei. Anjuran Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja & Akedami Pengajian Brunei. Dewan Canselor UBD, 24-27 Januari 2004.
 • Moral & Etika: Membuka Peluang-Peluang Akedamik dan ECA di UBD. Seminar Moral & Etika Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi. Anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Universiti Brunei Darussalam. Dewan Canselor. 9-10 Jun 2004.
 • Pengajaran dan Pembelajaran Sastera Serantau: Keberkesanan dan Masa Depan. Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Sastera Serantau, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 18-19 Ogos 2004.
 • Peranan Mahasiswa Dalam Pembentukan Bangsa Mendiri. Ucap Utama II, Seminar Sempena Sambuatan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-20, Kelolaan DBP Brunei & UBD, Dewan Canselor UBD, 30-31 Mac 2005.
 • Kaedah Penulisan Syair dan Kaedah Pengajaran Menggunakan Bahan Syair. Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Puisi (Syair). Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan. 5-6 April 2005
 • Sastera Memperkasa bangsa: Interpretasi Dari Maka. Pertemuan Sasterawan Brunei ke-3 (PSB III), Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei 16-18 Ogos 2005\
 • Persidangan Pemimpin Mahasiswa Islam Varsiti Asean (PPMU ASEAN 2006), Bilik Senet Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam. 25-27 Februari 2006.
 • Sambutan Masyarakat Tempatan Terhadap Drama TV Brunei: satu Tinjauan Awal. Seminar Kesusasteraan: Drama Melayu di Nusantara, anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. 7-8 November 2006.
 • Sejarah Sosial Brunei: Ditinjau Dari Sumber-Sumber Kesusasteraan Melayu. Seminar Sejarah Sosial dan Ekonomi Brunei. Anjuaran Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial, UBD. 14-15 November 2006.
 • Pendokumentasian Cerita Lisan Di Brunei: Nilai dan Sumber Penulisan Sejarah Dalam Cerita Awang Semaun. Seminar Sejarah Borneo Sempena Sambutan Jubli Perak Pusat Sejarah Brunei 2007, Pusat Persidangan Antarabangsa Brunei, 3-5 Disember 2007
 • Adat Istiadat Brunei: Antara Identiti dan Cabaran. Seminar Adat Istiadat Diraja Bersendi Islam. Sempena Majlis Perasmian Pelancaran Buku Adat Istiadat Diraja Brunei. Anjuran Jabatan Adat Istiadat Negara. Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berkas Negara Brunei Darussalam, 31 Mac – 1 April 2009
 • Pemikiran Muda Omar ‘Ali Saifuddien dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei. Seminar Serantau Sempena Jubli Emas Perlembagaan Negeri Brunei 1959. 17-19 Jun 2011.
 • Di Balik Mega: Pengertian Sajak. Seminar Puisi Gema Merdeka, anjuran Badan Kesenian dan Kebudayaan (B2K) Tutong, pada 30 Jun – 1 Julai 2012.
 • “Sastera dan Budaya Wilayah Pesisir: Kenyataan, Cabaran dan Harapan.” Seminar Sempena Sambutan ASTERAWANI 50 Tahun Anjuran ASTERAWANI. 9-10 Julai 2012
 • “Rumah Dalam Manuskrip Melayu: Seni Bina dan Nilai Melayu Islam Beraja”. Seminar Seni Bina Melayu Islam Beraja anjuran Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. Di Centre Point Gadong, 13014 Februari 2013.
 • Syair Al-Kisah Mukah: Hubungan Mukah dan Brunei. Konvensyen PenBorneo, Anjuran Pusat Sejarah, di Bangunan Pen Borneo Berakas pada 15 Mei 2013
 • Sumbangan Sastera Dalam memantapkan Konsep Melayu Islam Beraja: Masa lalu dan Diera Pemerintahan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaullah. Seminar Pembangunan Negara Dalam Era Pemerintahan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah: Membangun Berteraskan Konsep Melayu Islam Beraja, Anjuran MTMIB, 18 November 2013.
 • Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21: Isu dan Cabaran. Persidangan Antarabangsa Pendidikan Perguruan Ugama. Anjuran Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan. Pada 20-21 Januari 2014. Bertempat di Dewan Utama KUPU SB Negara Brunei Darussalam
 • Kitab Ubat-Ubatan. Simposium Keloksi Sumber Maklumat Brunei 2014. Anjuran bersama Bahagian Koleksi Pengajian Brunei, Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam pada 2-3 Disember 2014
 • Menyempaikan resensi buku Sultan Haji Hassanal Bolkiah: Pemimpin Sepanjang Zaman, terbitan Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dengan Kerjasama jabaan Penerbangan dan Jabatan Percetakan Kerajaan 25 Febuari 2015 di Centre Point Gadong.
 • Keterampilan Sastera Brunei Menyumbang keterampilan sastera Nusantara. Pertemuan Sasterawan Nusantara ke-18 (PSN XVIII) Tahun 2015 berlangsung di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 29-31 Mei 2015
 • Guru Pemangkin Insan Berwawasan. Seminar Pendidikan Sempena sambutan Hari Guru Ke-25, Anjuran PGGMB, 30-31 Oktober 2015 bertempat di Dewan Sekolah PGGMB Sungai Akar, Brunei Darussalam.
Pembimbing Bengkel Dalam Negeri
 • Bimbingan Intensif Penulisan Pantun. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. 8, 15, 22 dan 29 April 2000.
 • Bengkel Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Melayu Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Atas, di Jabatan Perkembangan Kurikulum. 6, 7, dan 11 September 2000.
 • Bengkel Perbincangan Teks Sastera Menengah 4 Tahun 2001, di Sekolah Menengah Syyidina Hassan, Mukim Kilanas, Brunei Darussalam pada 24 dan 26 Mei 2001.
 • Bengkel Penulis Muda DBP pada 16-20 April 2002
 • Bengkel Cerpen Bahana, Bilik Patih Berbai, DBP Brunei pada 15, 22, 29 Jun dan 6 Julai 2002.
 • Bengkel Hikayat Awang Kamaruddin dengan tajuk: Isi, struktur dan Kaedah Pengajaran Hikayat Awang Kamaruddin, di Dewan Balai Sarmayuda DBP Brunei, pada 19-29 Ogos 2002.
 • Bengkel Cerita Rakyat, Anjuran Perpustakaan DBP Brunei, Bilik Kuliah DBP Brunei Jalan Elizabeth II, 22-23 Mei 2006
 • Bengkel Penulisan Cerpen, Anjuran Penulis-Penulis Tutong dengan Kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Di DBP Daerah Tutong pada 20 Januari 2008
 • Bengkel Penulisan dan Menambang Syair Bagi Guru-Guru dan Pelajar-pelajar Maktabb-maktab dan Sekolah-Sekolah Menengah Kerajaan dan Swasta Negara Brunei Darussalam. Anjuran Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. Akedami Pengajian Brunei. 29 Mei 2010.
Membentangkan Ulasan Buku

2001. Buku Cerocok Budaya Brunei dan Lanang Beladu Lanang Karya Dr Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid. 2 Julai 2001.

2011. Kata Pengantar buku puisi Melayu islam Beraja: Mahkota Negara karya Adi Rumi terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei, 2011.

2012. Kata Pengantar Antologi Antologi Pelayaran 50 Tahun Asterawani: Satu Kesan Sekilas. 3 Jun 2012

2013. Buku Perintah Qanun Jenayah Syari’ah: “Neraca Allah” oleh Adi Rumi Brunei, Terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei, 8 Januari 2013.


Tugas / Khidmat Kepada Universiti (Duty / Service to the University)

MEMANGKU PENOLONG NAIB CANSELOR
 • 22 Oktober – 1 November 2007
DEKAN HAL EHWAL PELAJAR
 • 1 Jan 2001 – 31 Dis 2001
 • 1 Jan 2002 – 31 Dis 2002
 • 1 Jan 2003 – 31 Dis 2003 - Menubuhkan Tabung Pelajar
 • 1 Jan 2004 – 31 Dis 2004
 • 1 Jan 2005 – 11 Sept 2005
DEKAN FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
 • 12 Sept 2005 – 31 Disember 2005
 • 1 Jan 2006 – 31 Disember 2006
 • 1 Jan 2007 – 31 Disember 2007
 • 1 Jan 2007 – 31 Disember 2008
PENGARAH AKADEMI PANGAJIAN BRUNEI
 • 1 Januari 2012 – Disember 2012
 • 1 Januari 2013 – Disember 2013
 • 1 Jun 2013 – 30 Mei 2014
 • 1 Jun 2014 – 30 Mei 2015
 • 1 Jun 2015 – 30 Mei 2016
MEMANGKU DEKAN

Fakulti Sastera dan Sains Sosial

 • 23 Disember 2000 – 6 Januari 2001

 

Lepasan Ijazah dan Penyelidikan

 • 27 Dis – 31 Dis 2005
 • 20 – 25 Julai 2006
 • 6 Mac – 10 Mac 2007
 • 28 Mei – 2 Jun 2007
TIMBALAN DEKAN FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
 • 1 Jan 2000 – 31 Dis 2000
MEMANGKU KETUA JABATAN

Jabatan Kesusasteraan Melayu

 • 19 – 24 Sept 1994
 • 19 Dis 1998 – 9 Jan 1999
 • 16 Mei – 21 Mei 1999
 • 20 Dis 1999 – 6 Jan 2000

 

Jabatan Geografi

 • 26 Disember 2000 – 4 Januari 2001
MEMANGKU PENYELERAS ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI
 • 14 Disember 2000 – 26 Disember 2000
KETUA PROGRAM KESUSASTERAAN MELAYU
 • 1 Jun 2009 – 31 Disember 2009
 • 1 Jan 2010 – 31 Disember 2010
 • 1 Jan 2011 – 31 Disember 2011
AHLI MAJLIS UNIVERSITI
 • 28 April 2004 – 27 April 2006
 • 8 Mac 2006 – 7 Mac 2009
 • 1hb Januari 2012 – Disember 2013
AHLI SENAT UNIVERSITI
 • 1 Jan 2001 – 31 Disember 2001
 • 1 Jan 2002 – 31 Disember 2002
 • 1 Jan 2003 – 31 Disember 2003
 • 1 Jan 2004 – 31 Disember 2004
 • 1 Jan 2005 – 31Disember 2005
 • 1 Jan 2006 – 31 Disember 2006
 • 1 Jan 2007 – 31 Disember 2007
 • 1 Jan 2007 – 31 Disember 2008
 • 1 Jan 2012 – 31 Disember 2012
 • 1 Jan 2013 – 31 Disember 2013
 • 1 Jun 2013 – 30 Mei 2014
 • 1 Jun 2014 – 30 Mei 2015
 • 1 Jun 2015 – 30 Mei 2016
PENGERUSI BERBAGAI JAWATANKUASA DI UBD
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankuasa Ta’mir Masjid Universiti Tahun 2001
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankusa Kerja Konsep pelancaran dan Resensi Buku, Cerocok Budaya Brunei dan Lanang Beladu Lanang, 18 Jun 2001
 • Dilantik menjadi Pengerusi Kursus Kepimpinan MPP PMUBD 2001
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pesta Konvo 2001
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankuasa Ta’mir Masjid Universiti Tahun 2002
 • Dilantik menjadi Pengerusi Kursus Kepimpinan MPP PMUBD 2002
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pesta Konvo 2002
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankuasa Ta’mir Masjid Universiti Tahun 2003.
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jogathon Tabung Pelajar tahun 2003
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pesta Konvo 2003
 • Dilantik menjadi Pengerusi Kursus Kepimpinan MPP PMUBD 2003
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankuasa Ta’mir Masjid Universiti Tahun 2004
 • Dilantik menjadi Pengerusi Kursus Kepimpinan MPP PMUBD 2004
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pesta Konvo 2004
 • Dilantik menjadi Pengerusi Bersama Jawatankuasa Ta’mir Masjid Universiti Januari 2005 hingga 11 September 2005
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa kerja Study At UBD dari tahun 2002 hingga 11 September 2005
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa kerja Majlis Orientasi Pelajar Baru dari 2001 hingga 11 September 2005
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jogathon Tabung Pelajar tahun 2005
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuaa kerja Seminar Antarabangsa Tulisan Jawi (STUJA), 25-16 Januari 2006
AHLI BERBAGAI JAWATANKUASA DI UBD
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa kerja Bengkel Nasional Sejarah Inovatif di Alaf Baru 24-26 September 2000, 14 September 2000
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa kecil Penyambut Tetamu Majlis Konvokesyen UBD ke-12, 7 September 2000
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa kerja Bengkel Teori Sastera dan Penulisan Kreatif 7-8 Oktober 2000, 5 September 2000
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa kerja dan Urusetia Seminar Bersama Hubungan China-Brunei bagi memperingati Sambuatan Ulang Tahun ke-20 Penubuhan Hubungan Diplomatik Diantara Republik Rakyat China dan Negara Brunei Darussalam, 23 Ogos 2001
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2001
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen UBD Kali Ke13, 2001
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa kerja Induk Forum Perdana Sempana Sambutan Hari Ulang Tahun Kebangsaan Negera Brunei Darussalam ke-18 2002, 15 Januari 2002
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Pemantauan ‘Islamic Input’, 17 Januari 2002
 • Dilantik menjadi ahli Jawatakuasa Kerja Majlis Pembukaan Rasmi Taman Bambu Universiti Brunei Darussalam, 13 Febuari 2002
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2002
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen UBD Kali Ke14, 2002.
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2003
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2003
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen UBD Kali Ke15, 2003.
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Meneliti Kursus Wajib Universiti (University Required Course), 15 Jun 2004
 • Dilantik menjadi ahli AD HOC Committee on Students’ Weak Performance in Their Academic Study. 27 October 2004
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2004
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2004
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen UBD Kali Ke16, 2004.
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa pandu Majlis Israk dan Mikrak dan Majlis Khatam Al-Quran serta Doa Kesyukuran Sempena Konvokesyen ke-16, Universiti Brunei Darussalam. 18 Ogos 2004
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Meneliti dan Membuat Sokongan Konsep ‘Food court’, 8 Januari 2005
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Aktiviti-aktiviti Sosial, Rekreasi dan Keugamaan Sambutan Ulang Tahun Penubuhan UBD ke-20, 26 Februari 2005
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2005
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2005
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen Kali Ke-17, 2005
 • Dilantik menjadi ahli UBD Summer School Programme Committee. 25 Ogos 2005
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2006
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2006
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Ad Hoc Mendraf Titah KDYMM Sempena Konvokesyen ke-18, UBD, 2006
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen Kali Ke18, 2006.
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2007
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2007
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen Kali Ke18, 2007.
 • Dilantik menjadi ahli Academic Planning Monitoring Committee – APMC (1 Januari 2001 – 31 Disember 2008
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Study at UBD, 2008
 • Dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Konvokesyen Kali Ke19, 2008.
 • Dilantik menjadi ahli jawatankuasa Pengurusan Tabung UBD, I Januari 2007 hingga 31 Disember 2007
 • Dilantik mejadi ahli Jawatankuasa Seminar Kebangsaan Isu-Isu Sosial Anjuran Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja, Dewan Canselor UBD, 12 Januari 2010

Tugas di Luar Universiti / Khidmmat Masarakat (Duty Outside University / Community Service)

MAJLIS TERTINGGI MELAYU ISLAM BERAJA (MTMIB)
 • Lantikan menjadi ahli Urus Setia MTMIB = 15 Ogos 2009 – 14 Ogos 2012
 • Dilantik menjadi Ketua Setiausaha MTMIB = 1 Jan 2012 – 31 Oktober 2012
 • Lantikan menjadi ahli Urus Setia kali kedua = 15 Ogos 2012 – 14 Ogos 2015
AHLI JAWATANKUASA PENCALONAN DAN PENIMBANG TOKOH ADAT ISTIADAT DAN JASAWAN ADAT ISTIADAT
 • Lantikan bertarikh 29 November 2012
PERUNDINGAN MUKIM GADONG A
 • Dilantik menjadi penasehat bagi tempoh lima tahun bermula 2009
JAWATANKUASA TAHMIR MASJID KG TUNGKU, TUNGKU
 • Dilantik menjadi penasehat bagi tempoh tiga tahun bermula 2012
PENGERUSI/TIMBALAN PENGERUSI BERBAGAI JAWATANKUASA
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja bahagian Pembacaan Ikrar sempana Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-17, 2001
 • Dilantik menjadi Timbalan Pengerusi Jawatankuasa kerja Forum Perdana Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Kebangsaam Negara Brunei Darussalam ke-18, 2002.
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kerja bahagian Pembacaan Ikrar sempana Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-18, 2002
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja bahagian Pembacaan Ikrar sempana Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-19, 2003
 • Dilantik menjadi Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja bahagian Pembacaan Ikrar sempana Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-20, 2004
 • Dilantik menjadi Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pameran sempena Sultan Omar Ali Saifuddien Memorial Lecture, Dewan Chancelor UBD, 7 Oktober 2010
AHLI BERBAGAI JAWATANKUASA

Di Kementerian Pendidikan

 • Dilantik menjadi pemeriksa kertas soalan peperiksaan Bahasa Melayu Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E. ‘O’ dan ‘A’ Level 1995.
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali ke 20 tahun 2008
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali ke 20 tahun 2009
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali ke 20 tahun 2010
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali ke 21 tahun 2011
 • Dilantik menjadi ketua pelapor (rapporteur) Majlis Ilmu 2011
 • Dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali 22 tahun 2012
 • Dlantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tema Sambutan Hari Guru kali 23 tahun 2013

 

Di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi Ahli Jawatankuasa Istailah, 24 Ogos 1994.
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 1996
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 1997
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 1998
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi penyelidik projek penyelidikan novel MASTERA dengan pengkhususan kepda pembicaraan novel Mahkota Berdarah, 25 Mei 1998.
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 1999
 • Ahli Nosional ASEAN-COCI Sub Committee on Culture Oktober hingga Disember 1999
 • Ahli Nosional ASEAN-COCI Sub Committee on Culture 1 Jan 2000 hingga Disember 2000
 • Ahli Jawatankuasa Pameran Lukisan Kanak-Kanak ASEAN mengenai Ehsan Sempena Sidang Kemuncak ASEAN, 2001
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2000
 • Ahli Nosional ASEAN-COCI Sub Committee on Culture 1 Jan 2001 hingga Disember 2001
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2001
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2002
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2003
 • Ahli Nosional ASEAN-COCI Sub Committee on Culture 1 Jan 2002 hingga 4 Jan 2003
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2004
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2005
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2006
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2007
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2008
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2009
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2010
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2011
 • Dilantik oleh DBP Brunei menjadi ahli Majlis Sastera Asia Tenggara (MESTERA). 2012

 

Di Pejabat Mufti (Majlis Ilmu)

 • Ahli Narasumber Seminar Majlis Ilmu 2009
 • Ahli Narasumber Seminar Majlis Ilmu 1010
PENGERUSI SESI SEMINAR/PENGERUSI KEGIATAN
 • Pengerusi sesi Seminar Bahan Rujukan Islam Nusantara, di anjuran Pejabat Mufti & IPISOAS UBD, pada 20-23 Ogos 2001
 • Pengerusi sesi Persidangan Belia Kebangsaaan - Aktiviti-aktiviti Persidangan Belia Kebangsaan, 23-26 Jun 2003 bertempat di Dewan Utama ICC Berakas.
 • Pengerusi sesi Seminar Majlis Ilmu Sempena Perayaan Sambutan Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang Ke-63 Tahun.
 • Pengerusi Pertemuaan Sasteraan Nusantara, Anjuran ASTERAWANI 11-13 Disember 2009
 • Pengerusi Titian Puisi: Resensi Buku & Baca Puisi. Pusat Dakwah Islamiah. 10 April 2010, 8 malam.
 • Pengerusi Pertemuaan Penyair Nusantara, Anjuran ASTERAWANI di PGGMB/DBP/Dewan Raya RTB, 16-18 Julai 2010
 • Pengerusi Program of seminar on ASEAN Puppetru and Introductory Performance of Wayang Menak, Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 13-17 Oktober 2010.
 • Penganjur bersama Seminar Antarabangsa Merantau. Imagining Migration in the Malay World. University of Frankfurt, Germany 30-31 March 2011.
 • Pengerusi bersama Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu. APB, FASS, SOASCIS Univerisiti Brunei Darussalam dan Jabatan Pengajian Asia Tenggara, University Frankfurt, Cancelor Hall 29-31 March 2013
KEGIATAN NGO
 • Ahli Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei - Jun 1995 hingga sekarang
 • Ahli Persatuan Asterawani - 1999 hingga sekarang
 • Ahli Jawatankuasa Perundingan Kampung Tungku, 2003 hingga sekarang
 • Ahli Persatuan Gild Siswazah UBD, 205 hingga sekabang
 • Ketua II Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) 2000-2002
 • Ketua II Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) 2002-2004
 • Ketua II Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) 2004 hingga 2008
 • Yang DiPertua Persatuan Gild Siswazah UBD, 2005 hingga sekarang
 • Ketua I Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) 2008 hingga Mac 2011 dan 2013 sekarang.
 • Ketua II Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) Mac 2011 hingga sekarang
 • Ahli Jawatankuasa Tertinggi Persatuan Sejarah Brunei (PERSEBAR) 2008 hingga sekarang

Pencapaian/Pengiktirafan (Achievement/Recognition)

Pingat

 • PSB (1996), PKL (2002), PJK (2005), PNB (2012)

 

Anugerah

 • SEA Write Award 2005
 • Anugerah Guru Cemerlang Keseluruhan Negara Brunei Darussalam, 23 Sept 2015

 

Hadiah Buku

 • Menerima hadiah Buku kerana kecemerlangan dalam kursus Kesusasteraan Melayu di Universiti Brunei Darussalam pada tahun 1989.

 

Memenangi Berbagai Peraduan Penulisan Kreatif

 • Memenangi tempat ketiga peraduan menulis antologi puisi - Anjuran DBP Brunei - 1982
 • Memenangi hadiah penghargaan peraduan menulis cerpen - Anjuran Jabatan Hal Ehwal Ugama - 1980.
 • Memenanagi hadiah penghargaan peraduan menulis cerpen - Anjuran Maktab Perguruan Sultan Hassanal Bolkiah - 1981.
 • Memenangi Hadiah penghargaan peraduan menulis cerpen- Anjuran DBP Brunei - 1989.
 • Memenengi tempat ketiga peraduan menulis novel Sempena Jubli Perak DBP Brunei, Anjuran DBP Brunei, 1987
 • Memenangi tempat kedua peraduan menulis novel Sempena 30 Tahun Bahasa Melayu dalam Perlambagaan, Anjuran DBP Brunei, 1990
 • Memenangi tempat ketiga peraduan menulis novel sempena Sambutan Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta - Anjuran DBP Brunei. 1994
 • Memenangi hadiah penghargaan peraduan menulis kritikan sastera - Anjuran DBP Brunei – 1998

 

Memenangi Peraduan Penulisan Bukan Kreatif

 • Memenangi hadiah penghargaan peraduan menulis kritikan sastera - Anjuran DBP Brunei – 1998