Visiting Professor

David Deterding

Associate Professors

Ahsan Ullah

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Debbie Ho

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Rommel Curaming

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Hannah Ho Ming Yit

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Meredian Alam

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Chester Keasberry

Daniel Wee

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Nur Raihan Mohamad

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Mardina binti Haji Mahadi

Room(s) 2.73
Phone Ext 1767
E-Mail mardina.mahadi@ubd.edu.bn
Website -

Academic Qualifications


Please click the tabs below for further details.

Teaching

 • Morfologi Lanjutan Bahasa Melayu
 • Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu
 • Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
 • Linguistik Komunikasi
 • Bahasa-Bahasa Di Brunei Darussalam

Research Projects

2012-2013: Leksikal Bahasa Melayu Brunei

2012-2013: Bahasa-Bahasa Minoriti Di Negara Brunei Darussalam.


Publications

Journal Articles

Kamsiah Haji Abdullah and Mardina Haji Mahadi (2016). Talking and teaching from E-stories: Analysis of conversations in three-generation bamilies in Brunei Darussalam. South East Asia: A Multidisciplinary Journal, 16, 28–38. (PDF version).

Mardina binti Haji Mahadi (2009). Tatatingkat dan Proses Kitaran dalam Pembentukan Kata Bahasa Melayu Brunei. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal, 9, 64-78. (PDF Version)

Book Chapters

Mardina binti Haji Mahadi (2011). Bahasa Melayu dan Bahasa Iban: Suatu Perbandingan Fonologis. Rampak Serantau Bil 18, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.MS62-70

Mardina binti Haji Mahadi (2010). Nya:Suatu Persoalan Fungsi Secara Komparatif. Rampak Serantau, Bandar Seri Begawan:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published Conference Papers

Mardina binti Haji Mahadi (2008). Bentuk Infleksi Dalam Bahasa Melayu. Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia III. 24-26 Januari. Universiti Brunei Darussalam.

Working Papers

Mardina binti Haji Mahadi (2009). Nya:Suatu Persoalan Fungsi Secara Komparatif. Seminar Antarabangsa Linguistik & Pembudayaan Bahasa Melayu ke-5. 17-18 November. UPM. Malaysia.

Mardina binti Haji Mahadi (2008). Bentuk Infleksi Dalam Bahasa Melayu. Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia III. 24-26 Januari.

Mardina binti Haji Mahadi (2007). Bahasa Melayu dan Bahasa Iban: Suatu Perbandingan Fonologis. Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik II. 24-25 Januari. Universiti Brunei Darussalam.

Mardina binti Haji Mahadi (2006). Analisis Istilah Teknologi Maklumat Dari Aspek Morfologi. Seminar Bahasa dan Sastera. Sidang ke-45 MABBIM dan Sidang ke-11 MASTERA pada 14-15 Mac. Negara Brunei Darussalam.

Mardina binti Haji Mahadi (2005). Kitaran Semula Dalam Pembentukan Kata Bahasa Melayu Brunei. Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia di Nusantara II pada 1-3 Oktober. Universiti Brunei Darussalam.

Mardina binti Haji Mahadi (2004). Nya: Suatu Perspektif Dari Aspek Kedinamisan Bahasa. Seminar Tahunan JBML pada 11-12 Ogos 2004. Universiti Brunei Darussalam.


Others

Segmen Bahasa. Rampai Pagi RTB. Tajuk yang disampaikan:

 1. Leksikal Nomina Dalam Bahasa Melayu
 2. Santun Bahasa
 3. Kata dan Rangkai Kata
 4. Bentuk-Bentuk Linguistik dan Bukan Linguistik
 5. Fonem: Asas Bacaan
 6. Kata dan Pembentukan Kata
 7. Makna Literal dan Bukan Literal
 8. Bahasa Aglutinatif
 9. Imbuhan
 10. Frasa
 11. Proses-Proses Morfologi
 12. Gender
 13. Bentuk Infleksi