Visiting Professor

David Deterding

Associate Professors

Abdillah Noh

Ahsan Ullah

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Debbie Ho

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Senior Assistant Professors

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Rommel Curaming

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Hannah Ho Ming Yit

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Meredian Alam

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Chester Keasberry

Daniel Wee

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Nur Raihan Mohamad

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Ena Herni Binti Wasli

Room(s) 2.58
Phone Ext 1475
E-Mail ena.wasli@ubd.edu.bn
Website -

Kelulusan


Please click the tabs below for further details.

Pengalaman

Menjadi tutor di Program Kesusasteraan Melayu pada tahun 2004 dan sekarang memegang jawatan pensyarah pada tahun 2006 dengan bidang pengkhususan Drama dan Teater.

Memenangi ‘Hadiah Kreatif Bahana’ pada tahun 2005 dalam bidang cerpen.

Sering diundang menjadi hakim pertandingan drama seperti Pertandingan Drama Bahasa Melayu anjuran Ko-Kurikulum, Kementerian Pendidikan, Peraduan Bercerita Berkumpulan dan Mari Bercerita anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aktif dalam bidang pementasan dan sering dijemput membuat persembahan pentas untuk acara-acara kebesaran dan rasmi anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Belia Brunei, ASTERAWANI, Biro Kawalan Narkotik, Radio Televisyen Brunei dan Jabatan Buruh.

Mewakili Brunei ke Filipina untuk ‘ASEAN Performance and Media Arts Workshop’ pada tahun 2007 bertindak selaku pengarah kreatif selama 2 minggu.

Terpilih sebagai peserta untuk mengikuti ‘Bengkel Penulisan Cerpen MASTERA’ di Bogor, Indonesia pada tahun2008.

Pernah menjadi pembimbing bengkel drama anjuran DBP iaitu ‘Seni Intensif Drama’.

Aktif dalam penulisan skrip drama pentas dan sering tersiar di majalah Bahana dan banyak yang sudah dipentaskan untuk kegiatan kelab RAKIS UBD sejak tahun 2000 hinggalah sekarang.

Selain drama, juga aktif menulis dalam bidang cerpen, sajak dan juga artikel yang menjurus kepada drama.


Bidang Pengkhususan

 • Drama dan Teater Melayu
 • Seni Persembahan
 • Kesusasteraan Melayu Moden
 • Penulisan Kreatif

Penerbitan dan Penyelidikan

Buku

Ena Herni Wasli. 2011. Kumpulan Drama Pentas ‘SIRIH.’ Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka. (PDF abstract)

Samuel L. Leiter (ed.). 2007. Encyclopaedia of Asian Theatre. USA: Greenwood Press (Outstanding Reference Journal by American Library Association)

Skrip Drama Pentas: ‘Hikayat Awang Kamaruddin’ (sedang dijalankan)

Kertas Kerja Seminar

Ena Herni Wasli. 2007. Seni Persembahan: Adakah ia seni? Kertas Kerja di Seminar Seminar Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam

Ena Herni Wasli. 2007. Drama Brunei Sebagai Genre Sastera Jelajah Pemikiran Masyarakat Global. Kertas Kerja Pertemuan Sasterawan Brunei Kali Ke-4, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei (PDF file)

Penyelidikan
 • 2008. Women in Restoration theatre: Holding up a challenge or a mirror?
 • 2008. Writing on Research Methods
 • 2008. The ‘Unities’ in the context of Research Methods: Julius Caesar (PDF file)
 • 2007. Where is the Chorus?
 • 2006. Drama and Youth in Contemporary Brunei. (MA tesis, Monash University)
Esei

2011. Generasi muda kian minati seni teater: Kegiatan berteater di Universiti Brunei Darussalam (Satu Tinjauan Ringkas)

2009. Bimbingan Menulis Skrip Drama Pentas.

2008. Hikayat Amir Hamzah: Sebuah Epik Islam (PDF file)

2008. Unsur Keindahan pada Hikayat Inderaputera (PDF file)

2008. Analisis Cerita Jenaka Melayu.

2008. Analisis Skrip Drama ‘Tamu-Tamu’

2008. Perbandingan Dua Buah Sajak: Brunei dan Malaysia.

2008. Kritikan Novel ‘Fantasi Musim Cinta’

Karya Kreatif

2010. Naskah Drama ‘Mahsuri’ dlm. Bahana

2009. Skrip Drama Puteri Laila Menchanai dlm. Bahana

2008. Skrip Drama ‘Sirih’ dlm. Bahana. April-Mei.

2007. Kumpulan Sajak Penulis dlm. Bahana


Sukan

Badminton dan Squash

Ahli

 • Ahli Jawatankuasa Mata Pelajaran dan Buku-buku Kesusasteraan Melayu Peringkat Menengah (2012-2014)
 • Majlis Belia Brunei (MBB)
 • ASTERAWANI

Penglibatan

 • Hakim ‘Pertandingan Drama Bahasa Melayu’ anjuran Kementerian Pendidikan, 2009-2010
 • Hakim ‘Mari Bercerita’ anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei 2007-2008
 • Pengurus Pentas. Persembahan Kebudayaan Riau, Indonesia, 2010
 • Penolong Pengarah Pentas untuk Hari Kerjaya 2010, Drama ‘Borang,’ 2010
 • Pengarah kerjasama dengan Biro Kawalan Narkotik, Sketsa Dadah, 2010
 • Pengarah. Perkampungan Sastera, 2009
 • Penolong Pengarah Pentas. Sketsa Padi Laila sempena Hari Pembukaan Padi Laila anjuran Jabatan Pertanian, 2009
 • Pengarah. Drama Tukang sempena ‘UBD Public Outreach Programme’, 2008
 • Penolong Pengarah. ‘Street theatre’ sempena ‘Hari Dadah Sedunia’ anjuran Biro Kawalan Narkotik, 2008
 • Penolong Pengarah. Teater TV kerjasama dengan Radio Televisyen Brunei sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli dan Awal Tahun Hijrah, 2007