Professors

David Deterding

Associate Professors

Ahsan Ullah

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Debbie Ho

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Rommel Curaming

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Hannah Ho Ming Yit

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Meredian Alam

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Chester Keasberry

Daniel Wee

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

Research Assistants

Diotima Chattoraj

Dr Haji Ramlee Bin Haji Tinkong

Room(s) 2.64
Phone Ext 1966
E-Mail ramlee.tinkong@ubd.edu.bn
Website -

Kelulusan


Please click the tabs below for further details.

Pengalaman

Pernah ditugaskan menjadi guru di beberapa buah sekolah Menengah di sekitar tahun 1988-1992 dan 1996-1997 sebelum menjawat jawatan tutor di UBD. Beliau pernah membentangkan kertas kerja pada beberapa seminar, pertemuan dan dialog sastera di dalam dan di luar Negara.

Pernah menjawat jawatan Ketua Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Di samping itu, beliau menjadi Ahli Jawatankuasa Majlis Asia Tenggara (MASTERA), Ahli Jawatankuasa Tadbir Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR), dan Ahli Jawatankuasa Mata Pelajaran dan Buku-buku Kesusasteraan Melayu, Brunei.

Beliau juga aktif dalam bidang penulisan esei dan bahan kreatif dengan menggunakan nama pena Leeni.


Bidang Akademik

  • Kesusasteraan Melayu bercorak Islam
  • Kebudayaan Melayu
  • Sastera Melayu Klasik dan Sastera Melayu Brunei
  • Filologi
  • Sastera Islam

Bidang Pengkhususan

Kesusasteraan dan Kebudayaan bercorak Islam


Publications

Books

2016. Sejarah Pewarna Budaya dan Tradisi. Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

2010. The Social-Cultural Change of Brunei Malays. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Book Chapters

2018. “Dinamika Budaya di Negara Brunei Darussalam dalam Era Pemerintahan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (1967-2017)”. In Kegemilangan Pemerintahahan: Kumpulan Artikel Sempena Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2017), Profesor Madya Dr Haji Asbol Bin Haji Mail (ed). Negara Brunei Darussalam: Yayasan Sultan Haji Hassanal.

2018. “Adat Berkhatan Puak Tutong: Tak Kenal Maka Tak Cinta”. In Adat Resam Tujuh Etnik. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2016. “Pemikiran Pantun dan Syair Dirgahayu 70”. In Antologi Pantun dan Syair Restu 70, Haji Mariat Bin Haji Abdullah (ed). Negara Brunei Darussalam: Amas Tampawan.

2016. “Syair Nasihat Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien III: Satu Analisis Takmilah dalam Rangka Hubungannya dengan Ilmu Tauhid”. In Muda Omar ‘Ali Saifuddien: Resepsi Tokoh dan Karya, Profesor Madya Ampuan Dr Haji Brahim Bin Haji Tengah (ed). Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

2016. “Pemikiran Pantun dan Syair Dirgahayu 70”. In Antologi Pantun dan Syair Restu 70, Haji Mariat Bin Haji Abdullah (ed). Negara Brunei Darussalam: Amas Tampawan.

2015. “Adat Istiadat Perkahwinan Puak Tutong di Pentas Era Globalisasi: Tak Lapuk Dek Hujan, Tak Lekang Dek Panas”. In Budaya Perkahwinan Etnik Melayu di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2015. “Pendidikan Kesusasteraan Melayu dalam Mendepani Cabaran Abad Ke-21: Pengalaman Negara Brunei Darussalam”. In Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien. Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei, UBD and Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

2010. “Pemikiran Islam dalam Puisi Hidayat V”. Brunei Darussalam: Pusat Dakwah Islamiah.

2007. “Pewarnaan Sejarah dalam Pantun Brunei”. In Pemuliharaan Sejarah dan Tamadun Borneo-Ke Arah Pengukuhan Negara Bangsa. Negara Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Articles

2018. “The Issue of Justice and Injustice in Malacca Sultanate, 1400-1511 AD”. Susurgalur Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 6(1).

2017. ”Adat Berkhatan Puak Tutong: Tak Kenal Maka Tak Cinta”. Beriga, Bil. 119, Julai-Disember 2017, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2013. ”Adat Istiadat Melayu Tradisional dalam Hikayat Awang Si Kanak”. Bahana, Jil. 48, Bil. 372, November 2013, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2009. ”Pantun-pantun Brunei yang berorientasikan Sejarah Tanah Air”. Bahana, Jil. 44, Bil. 319, Jun 2009, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2008. “Sajak ”Nostalgia (Scotland dalam Kenangan)”. Bahana, Jil. 43, Bil. 302, Januari 2008, hlm. 11, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2008. “Sajak ”Musafir (Bertanya)”. Bahana, Jil. 43, Bil. 305, April 2008, hlm. 20, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2008. “Sajak ”Persoalan Demi Persoalan”. Bahana, Jil. 43, Bil. 307, Jun 2008, hlm. 19, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2008. “Pemikiran dan Falsafah Anak Watan dalam Syair Brunei Merdeka”. Bahana, Jil. 43, Bil. 312, November 2008, hlm. 12-23, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2007. “Syair Nasihat karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien III: Satu Analisis Takmilah dalam Rangka Hubungannya dengan Ilmu Tauhid”. Bahana, Jil. 42, Bil. 300, November 2007, hlm. 48-58. Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

2007. “Sifat dua Puluh dengan Syair Nasihat: Persuratan Yang Kaya dengan Citra Agama dan Budaya Melayu”. Beriga, Bil. 97, Oktober-Disember 2007, hlm. 55-69. Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

2007. “Refleksi Nilai-Nilai Islam dalam Antologi Drama Kiambang Bertaut”. Bahana, Jil. 42, Bil. 297, Ogos 2007, hlm. 25-32. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2007. “Adat Buri Pu’o: Adilohong Puak Tutong”. Bahana, Jil. 42, Bil. 295, Jun 2007, hlm. 61-72. Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Palaniappan Periannan dan Haji Ramlee bin Haji Tinkong (1999). “Mitos Dinasti Brunei dalam Kerangka Tradisi Lisan Nusantara: Satu Kajian Intertekstual”. South East Asia: A Multidisciplinary Journal, 1, 86–106.

Penerbitan & Penyelidikan

The Socio-Cultural Change of the Brunei Malays, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.